Penne VII !!!!!!! – Ninaivalaigal

அழகு என்னும் சொல்லுக்கு அர்த்தமானவள் நீ
அவ்வழகுக்கே அழகு சேர்க்கும் பேரழகு நீ
பார்க்க பார்க்க ரசிக்க தோனும் குட்டி தேவதை நீ
பேச பேச கதைக்க தோனும் சுட்டி குழந்தை நீ
பழக பழக உருக வைத்த என் தாயின் மறு உருவம் நீ
நிஜமாய் மாறிய என் கனவு நீ
மீண்டும் கனவாகவே மாறிய என் நிஜமும் நீ
என்னுடைய சந்தோஷமும் நீ
என்னுடைய சோகமும் நீ
என்னுடைய மொத்தமும் நீ
உன்னோடு உனக்காக நான் வாழ நினைத்தேன்
ஆனால் இன்றோ நான் எனக்காக உன் நினைவுகளோடு வாழ்கிறேன்

என்னிடம் உன்னை மறக்க சொன்னாய்
அதெப்படி சாத்தியம்
கடற்கரை அலையை தொட மறப்பது சாத்தியமானால்
நுரையீரல் மூச்சு விட மறப்பது சாத்தியமானால்
பூமி சூரியனை காண்பதை மறப்பது சாத்தியமானால்
நானும் உன்னை மறக்கிறேன்

உன் வாய் பேசிய வார்த்தைகள் புரிந்ததா தெரியவில்லை எனக்கு
ஆனால் உன் கண்கள் பேசிய வார்த்தைகள் பாய்ந்தது என் இதயத்தில்

பேசிக் கொண்டு இருந்தால் தான் காதல் என்பதல்ல
நினைத்துக் கொண்டு இருந்தாலும் காதல் தான்
உன்னை நினைத்து கொண்டே வாழ்வேன்
நட்சந்திரங்களனைத்தும் வானிலிருந்து கீழே விழும் வரை
சமுத்திரங்களனைத்தும் நீரின்றி வற்றிப்போகும் வரை
அதாவது என் வாழ்வின் இறுதி வரை

நான் இறந்து என் நினைவை இழந்தாலும்
உன் நினைவை இழக்க மாட்டேன்
ஒரு பொழுதும்

தனக்காக அழுத அவளையும்
தன்னை அழ வைத்த அவளையும்
ஆண் ஒரு போதும் மறக்க மாட்டான்
நானும் அப்பிறவியில் ஒன்றாகிவிட்டேனடி

உயிரே என் உயிர் ஏங்குதடி
எங்கே உன் உயிர் என தேடுதடி

மழையில் நனைகின்றேன்
வெயிலில் காய்கின்றேன்
ஆற்றில் குதிக்கின்றேன்
மலையில் ஏறுகின்றேன்
கடலில் மிதக்கின்றேன்
ஆனால் என் சிரிப்பை காணலடி
என் அழுகையும் என்னை விட்டு போகலடி

உன்னுடன் பேசாமல் வாழும் ஒவ்வொரு நொடியும்
ஒவ்வொரு யுகங்களாய் ஆனதடி
யுகங்களை கடந்து வாழும்
பேரனுபவம் கொண்டேன் எல்லாம் உன்னாலடி

கடல் அலைகள் கொந்தளித்து கரைகளை வெள்ளமாக்குவதைப் போல்
உன் நினைவலைகள் என் கண்களை வெள்ளமாக்குதடி
கண் மூடினால் உன் பிம்பம் தெரியுதடி
கண் திறந்தால் உன் குரல் கேக்குதடி
என்னை கெத்து எனக் கூறிய உள்ளங்கள்
இன்றோ என்னை பித்து எனக் கூறுதடி
என்னை சடையன் எனக் கூறிய உள்ளங்கள்
இன்றோ என்னை மடையன் எனக் கூறுதடி

அன்றொரு நாள் என் கண் முன்னே வந்தாய்
உன் செவ்விதழ் கொண்டு புன்னகை தந்தாய்
என் விரல்கள் உன் முகத்தை வருடும் முன்பு
கனவாகி காற்றில் கலைந்தாய் அது ஏனோ

பட்டுப்பூச்சி பட்டாம்பூச்சியான என் இதயத்தில்
இன்று பட்டாம்பூச்சிகள் பட்டுப்பூச்சியாகும் மாயம் ஏனோ
மாநகரம் போல் இருந்த என் மனசு தனித்தீவாய் மாறியதேனோ
அத்தனித்தீவும் இன்று நாதியற்று அனாதயான மாயம் ஏனோ
நிலநடுக்கம் கொண்டு எழும் நிஜக்கடலினை விட
மனநடுக்கம் கொண்டு எழும் என் அகக்கடல் ஏற்படுத்தும் சேதம் அதிகமான மாயம் ஏனோ

எனக்கு உன் மீது துளியளவும் கோபம் இல்லை
என் கண்ணம்மா
உன் கண்களில் ஒரு துளி கண்ணீரும் வந்துவிடக்கூடாது என்ற பயம் தான் உண்டு

உன்னை இழந்ததால் வாடுகிறேனோ இல்லையோ
நான் என்னை இழந்து நிச்சயம் வாடுகிறேன்
என்னால் என்னை மீட்டெடுக்க முடியவில்லை
உன்னைக் காணும் முன் இருந்த என்னை நான் மறந்துவிட்டேன்
பிறர் கூறக் கேட்டும் அது நான் இல்லை என மறுத்துவிட்டேன்

ஆனால் ஒன்று
நீ தங்கிய என் இதய சிறைக்கு
வேறு கைதி இனி யாரும் இல்லை

Miss You so much My True Love !!

When you find your Death Date !! – My First Web Novel – Chapter 1

Chapter 1:

October 27, 2019
Chennai

It was a rainy Diwali evening. It was drizzling in patches all around the city. Even in the middle of the rain, mild cracker sounds were audible here and there. I was sitting in a bus which was travelling towards Chennai Central via the En-fore Beaches. I got a seat along one of the window side. The bus was moving at a very slow pace and the window side gave an exotic view of the beaches. The waves kept hitting the sea side rocks at a very high speed and was splashing off in all directions. The cool breeze of the sea and the teary drops of the rain were hitting my face through the window. Tears were slowly flowing down from my eyes along with the drops of the rain. A lot has happened lately. I came here to my home for a short vacation out of my hectic office life. But now i had a fight with my Mom and i am going back to Bangalore even before my vacation days had ended. I was lost in deep thoughts thinking about everything that has happened in the recent past of my life.

First memory that was running in my mind was the negative speech i gave about me in a workshop to improve positive thoughts that was conducted by my company this recent month:

Hi All, I am Raghunath, Obviously a loser and apparently an Engineer who had a lot of aspirations but i am so unlucky that nothing good has ever happened in my life. I had failed in the finals of almost every important thing in my life. I work so hard towards everything I do but at the verge of success something will go wrong always and the victory will get snatched off my hands. I had also lost my self confidence recently and nowadays i am scared to do even the things which i knew i was good at. I am always scared that someone would say something if i make a slight mistake in doing things. I would have a thought that people would tease me and talk about me behind the back if they see me making a mistake. That made me to never learn any new things. I had always dreamed from my childhood to drive a motorbike, but the thought of someone seeing me and laughing at something which i could do wrong made me never to try it. I never had the chance of driving a motor bike during my teens since in my home we never owned one. My father never had a purpose for buying one since his workplace is very near to my home. I have joined a driving class and learned driving a car but still the Motor bike thing made me to run away from attending the Driving check at Road Transport Officer’s Office for getting a license. I was good at studies but i failed to focus and reach the pinnacle at the crucial times. Even when i had focus my luck never favoured me. Or may be that luck is a woman, if yes obviously she will not like me. I would top all the class exams till the final common exam. The result of the final common exam will never be in favour of me. Throughout my school life, college life and the office life, I have failed to reach the pinnacle which i should have and was destined to. I have failed to reach my Mom’s dreams which was the most hurting thing till date. She had a dream of making me a doctor. Whenever i am around my mom and if something about doctor comes up. I would get up and walk away from there slowly. It was that personal in my life. I have stopped meeting or going to my relatives house since i had a feeling that they would comment on me for each and everything although they may not. My looks got deteriorated. I was bright and lean during my school life. Now i became dark and fat gradually. I stopped taking care of my health and my fitness long ago. I had lost friends gradually throughout my life. All I had is temporary always. People or things will come and go out of my life very soon like a cyclone. Everyone coming into my life would judge me for everything. They would say, why are you like this? why are you like that? Even though i would think not to care. My Ego will pull me into it and will make me think about that. I never liked being me. I always hated for getting birth as me. I always have a thought that everyone in this world is hating me. That too people who are not close but have seen me once or twice would always hate me. Everything in this world was annoying me for some reason. I have come to this workshop to get something useful from it but i could see this is of no use. I am sorry.

Some quarreling in the bus interrupted my thoughts and I looked at the back of me. It seemed a thief snatched the chain of a woman and ran away into the slums near the beaches. I noticed that the bus had stopped near kasimedu and the bus conductor was speaking to the woman about that incident which happened like in less than a minute. Thankfully a police station was nearby. Conductor asked the woman to raise a complaint about that in the nearby police station. I looked around if someone ran behind that thief to catch him but for some reason no one did that. After the woman went inside the police station, the driver took the bus off the road and continued towards Chennai central. A feeble Old man got into the bus at Royapuram. He came near me and was standing near me looking at my face. I had a thought may be i should give him a seat but for some reason, I ignored him and looked out of the window and drowned back in the thoughts.

This time the fight i had with my mom an hour ago came to my mind. I was lying down in my bed watching some random videos from a random Tamil you tube channel. My Mom came to me and said “Shall we go to a skin doctor for your skin and hair problems”. I ignored her. She asked me whether we can go to eye check up for checking the eye power and also for changing the spectacles. Still i ignored her and was watching some random video in the you tube wearing a headset. Then she said, shall we go to grandma’s house. All our sisters, uncles and other relatives are gathered there for Diwali. Come with me we can go there at least. We can go in our Motor bike. I wanna sit in the back of the Motor bike with you driving. Imagine how proud i will feel in front of everyone. This time i got up. And said her in a very harsh tone, “What is your problem Mom? why are you torturing me always? I am not in a very good mood to go out somewhere with everyone and if I come also someone will comment something about me. And i don’t want that.” No one will say anything come with me, she said. “Take Karthi and Madhan and go Mom. Please leave me alone. I am used to being alone. I am living outside of this home for like 2 years now. You know something, nowadays i don’t like when people are around me. I like being alone a lot. No one will complain anything about me, my looks or anything when I am in my Bangalore”, I said. “Oh ho! So you want to be alone. Okay! No One will disturb you. Be on your own. Don’t talk with anyone. Lie down inside this dark room in your bed. No one will ask you anything any more. And now I got that you only come here only for washing clothes and eating good food. It’s Okay. Who are we? Just some strangers right”, She said. I in anger replied, “Please tell me if i should not come for that also, I will not come here any more.” After saying that I threw the water bottle that was near my bed bang on the wall and left the bedroom. She started crying and my brother came there to console her. I walked to the terrace and sat there alone for sometime. When i came down i saw that my mom has left with my brothers for my grandparent’s place. I opened the IRCTC website and looked for tickets to Bangalore. But still there was like 3 days left in my Diwali vacation. I thought what will i do going back there. Even my room mates will come back only after the vacation. The website showed there were 12 tickets still available in Shatabdi express. Shatabdi Express was the most costliest express for Bangalore. The ticket rate was showing 1200. But the anger inside me made me book the ticket. After booking the ticket, I took bath, dumped my Office laptop in to my bag, closed the door of my house, locked it, threw the key on the window and walked out towards the bus stand to catch a bus to the Chennai Central railway station without informing anyone that i am leaving. I had a thought running in my mind like never coming back home for a long time. While walking on the road, some sentences which were said by many people in my life started ringing loudly in my years – “Am I as ugly as he is”, “He has too much Ego and attitude”, “He is The Mr. Attitude he never respects any elders”, “Look at your friends how stylish and talented they are”, “You call him an elder brother to me, he can’t even drive a bike”, “I thought you would reach great heights Raghu but you failed me”, “You are a very good guy, i like you very much but there are a lot of differences in us and if we go forward with this, someone will get hurt and we will lose each other for life”, “So you come here only for washing clothes and eating good food right”……..

Suddenly the loud horn sound of the bus made my thoughts to disappear and pulled me back to reality. I realized that the bus had crossed the beaches and now the it is waiting in the crowded Chennai Central signal which was jammed because of the heavy rain. I thought it would take a long time for the signal to get cleared. So i got down at that signal. I ran and stood under the Window shed of a shop. I removed my bag from my shoulders. Took out my umbrella. Opened it. Then I wore my bag in front on my chest so that the laptop inside it would not get wet. It was my company’s laptop. It would cost 80000 if something happens to it, which was nearly equal to my 4 months salary. So I became careful and more aware. Then I started walking towards the Central station. My Phone beeped suddenly. I let it ring. I know only one person would call or ping to check up on me. I crossed the road from the signal instead of the subway since i know it would be filled with lot of water. I had an experience during a previous rain when a sewage broke out and a mix of both stagnant rain water and running sewage water was making bad smell over there. After crossing the road, I walked across the bus stand that was in front of the railway station. Phone stopped beeping. And within 30 secs, It started beeping again. I ignored it and started walking towards the platform via the luggage check section. Luckily the policemen were not checking any luggage today. So i crossed them and moved towards the screen showing the platform of my train. I used to travel in Shatabdi Express when returning back to Bangalore. That was so comfortable and also they gave dinner. So it was not necessary for me to eat again after reaching my PG. It would cost me a bit less like 500 to 600 rupees if i book the tickets like two month in advance. The time was now 3.30 PM. Train was scheduled to arrive in platform 2 at 5.00 PM. That was reserved only for Shatabdi Express. I walked towards the empty platform and sat on an empty chair along side the platform. I took out my phone and saw there was 5 missed calls from none other than my only moral booster, the only companion in my low times, the one who is always with me even though he is at a very long distance from me. Yes, he is my best friend, Tamizh. Seeing his missed calls bought a smile to my face. I called him and his hello changed my smile into tears. I poured down everything to him on what all happened that day. Everything like how i had a fight with my mom and why i am returning back to Bangalore on this Diwali day. And all the others thoughts I had while travelling in the bus. He said i was doing a wrong thing by leaving for Bangalore even before the vacations are over. He said she would be feeling very sad and would cry if she gets to know this and that i should go back home and apologize to my Mom. He said me to throw away all such negative stupid thoughts. He said i am becoming a stupid nowadays. I am not myself nowadays. He said I should go back home and complete the holidays and then go back to Bangalore. He also said he will come home this evening at 6 to meet me at home. I said him, Listen Tamizh, “Even you are not understanding me. I thought you are the only one i had in my life who would understand me and would be on my side. But you too are taking their side. I am saying one thing now, i am going to Bangalore now. There is no change in that. I am not coming back home for a year or may be more than that. And please don’t call me again if you are taking their side”. And I cut my phone. I still had 2 hours to spend in the station. And the rain was pouring out heavily. There was a chance that the train may get delayed. I hoped such thing will not happen. I took out my headphone, plugged it in and played Yuvan Shankar Raja hits in it. And i Kept my phone in my pocket. The first song started playing. “Kaatrukulle Vaasam Pola ada enakul nee….!!!!!” I was just sitting on that platform side chair and was looking around the people walking here and there. Suddenly I felt One lyrics hitting me deeply “Nadukaatil thanimai vandhadhe….!!!”. They say you will hear only the music when you are happy and the lyrics will hit you only when you are sad and in deep thoughts. The song was going on for like 5 minutes. Then after a silence of 10 secs, the next song started playing. It was “Aarariraro! naan ingae paada! thaaye nee kan urangu! ennoda madi saayndhu…!!!”. And then the third song started. “Yedho Ondru Ennai thaaka yaaro pola unnai paarka….!!!”. Tears starting rolling down my eyes without my knowledge. “Ennai unnidam vitu selgiren edhum illaye ennidathil..Enge povadhu yaarai ketpathu yella paathayum unnidathil..En endhan vaazhvil vandhai en idhayathil thanimaiyai ootri ponai…!!!!!”. And I burst out in tears. I took my headphones off. And i sat there staring at the sky with tears rolling down my cheeks. I thought may be i did a mistake. May be i should not have shouted at my mom. May be i should not have booked tickets at last minute and should not have come out of the house without informing them that i am leaving. May be i should have said good bye at least. But still my Ego never allowed me to go back home. I just sat there without moving anywhere.

Again i fell into my thoughts. This time the thought of her came into me. I had a love in my school time which i never conveyed and then one which at the verge of saying realized she had a boyfriend. And the third one after proposing rejected me. I would have not cared if she had said i did not like you but for god sake instead she said i love you but this cannot happen. You are a very good guy, i like you very much but there are a lot of differences in us and if we go forward with this someone will get hurt and we will lose each other for life. First thing is we are close friends and that relationship we should never lose in our life. You and me are a kind of friends who can make anyone feel jealous by looking at us. After second love, i was at a thought to never love again. But i fell third time because of all the care and love and everything she showed me. She gave every hints while speaking to me. Initially i thought this should not happen, i should not fall. But the hints and signs made me fall. And now i am hurt to the core. i uninstalled every social media app from my mobile phone and i isolated myself from everything in the world. I know me doing this would hurt her a lot. But speaking to her like nothing happened would hurt me a lot. She was the most sweetest girl i have ever seen in my life after my Mom. Tears were flowing out non stop from my eyes. I could not control it. I hurt both the sweetest women of my life. The train sound from the platform behind me woke me up from the thoughts.

After some half an hour, My phone beeped again. I took my phone out of the pocket. It was not a call. It was some text message from some random number. I opened it. It was as follows. “Do you want to know your life span. Are you so curious of how long you would live. Click here to know your Death Date. I promise you this is 100% accurate”. The word ‘Click here’ was a hyperlink with the following URL – ‘www.whenyoufindyourdeathdate.org’. I just laughed seeing that message suddenly. Is it a coincidence? I was laughing and crying at the same time. I closed the message and then sat there looking around. But all the negative thoughts were still inside me haunting my mind. Don’t know why I did that. But i took out my phone and clicked on that link at once. It opened a web page in the browser of my phone which had a Skeleton picture in the Top of the page that was followed by the following content. “So you very curious of when you will die and you want to know the time remaining in your life. This mysterious tool will tell you when your time will come. Believe me or not this tool is 100% accurate always. Can’t wait longer? then come click here to fill the death date form”. The word Death date form was an URL – “http://Whenyoufindyourdeathdate.Org/s/death”. The site will process the data in the form and will tell your death date. Please provide correct details and don’t forget to fill all mandatory fields before submitting. And Remember….You are using this site at your own Risk.”.

The last sentence flashed twice in my eyes. You…are….You are using this site at your own Risk. But I don’t know why, i ignored everything and i clicked on the Death date form. It was an online form. It had the following fields to fill:

1. *Why do you want to check your death date.

2. *Name

3. *Birth Date

4. *Gender

5. Height

6. Weight

7. Stimulants (Cigarettes/Alcohol/Drugs)

8. *Phone Number

9. *Email ID

10. Do you have any Medical Issues: If Yes, Mention it in below box.

When I saw Phone number and Email ID are Mandatory. I closed the website and kept my phone back in the pocket. But again my curiosity never leaves me alone. I took my phone again. Clicked on the link again. Opened the Death Date form and started filling it. First Field was “Why do you want to check your death date”. I wrote all the stories and thoughts I had this afternoon in that box for like 100 words which i should not have. Then Entered my Name – “Raghunath”. Birth Date – “08 Feb 1996”, Gender – “Male”. I filled the Non Mandatory fields also so that it will not deviate from accurate result. I heard from the friends I had during school days that such websites are available. And they said they had tried this at their dad’s personal computer secretly at home. And it showed their death date like they will live for 60 years, 70 years etc. I filled the Height – “168” in Cm’s, Weight – “72”in Kg’s, Stimulants – I left empty since i have no such bad habits. Then came the phone number part – I entered 8681… then thought on it whether to go forward. Then I typed 8681XXXX52. And also filled my mail id – imraghunath@gmail.com. I left Do you have any medical issues Field empty since i had no medical problems till date. Then I clicked on Submit button on the bottom left of the page.

The Page started loading and it loaded for like a minute and it became blank. It was completely white without showing any result. I checked my data and found that network was lost. I clicked on Air plane mode once and de-clicked it again. Network came back in a minute and i went to that page and refreshed. While that page was loading My phone beeped and i got a text message from that same random number from which I clicked on the link. I Ignored it. I knew it would be some thank you for checking out our web page kind of message. After some 30 seconds, the results from the web page got loaded. It was Showing the following results:

1. Predicted Death Date: 03 November 2019

2. Time left: 168 Hours

3. Percentage of Life Passed: 99.88%

4. Time left in Seconds: 6,04,800.

The First thing that i looked at was the Time left – It was showing 168. I thought what? This is what you call 100% accurate, this is showing 168. No One will live 168 years. Then something next to it in small font caught my attention. It was displaying a word “Hours” next to it. Hours? 168 hours? OMG!! I was shocked. Actually I am good in Maths. I knew 168 hours was 7 days means one week. Next one i saw was the Seconds – It was in large font with seconds running backwards..it was showing 604800..604799…604798..604797…………..Then I saw the Predicted Death Date. It was saying 03 November 2019. Today was Diwali (27 October 2019) and seven days from today was 03 November 2019. The percentage of Life Passed was showing 99.88%. Only 0.12% remaining. “Is this some sort of Joke”, I thought. But some sentences like “Believe me or not, this tool is 100% accurate always.” and “You are using this site at your own Risk.” were flashing in my mind again and again. I closed the website at once. And I opened the text message which I received some time before. It was as follows: “I said you are using the site at your own risk and the result is 100% accurate always. Now you have to face all the consequences. You have only 7 days to live and your seconds started counting”. My Heart Stopped suddenly on reading that. I had a sudden panic inside me. My Face became pale. I looked around if someone was noticing me. Everyone were still roaming to and fro out of platforms, trains and the Station. I closed the message. I thought it was some kind of prank. I kept my phone in the pocket and sat there waiting for my train.

My Phone beeped once again. Nowadays having a mobile phone will never allow you to sit quiet and alone for 5 minutes. I took out the phone and it was my Mom who was calling. I had cut the call at once and stared angrily towards one side. She called me again and again. I thought what if there was some emergency like in Velai illa pattadhari movie. I attended the phone in the next ring. I kept the phone in my ears and could hear her crying. That evoke a ripple of sadness in my heart. I felt bad for coming without informing anyone. I felt bad for making her cry. The first thing she asked is where are you. I said, “Amma, I am in the railway station. I am going to Bangalore. It seems office is working tomorrow and there is an urgent work to complete. So they asked me to come at once. Sorry for not informing, you were not there and i had to catch the train soon. So, I left without informing. I thought I would call and say.”. My Mom was so innocent that she believes whatever i say is true. I lied to her, “Mom train came. I have to go and I had cut my call”.

I checked my watch and it was showing the time as 4.30. Still there was half an hour for the train to arrive and 1 hour for the train to depart from Chennai central towards Bangalore. As the time for the arrival of train is running down, the crowd started increasing in platform number 2. I saw a family walking across where I am sitting. There was a husband and a wife with 2 small kids. The two kids were running around and playing with their Mom and Dad without caring about anything. One of the kid ran towards me and asked, Uncle! The train for Bangalore will come in this platform right? How long will it take. It will come very soon thambi, I said. He said Thanks Uncle. “Okay, why are you going to Bangalore thambi”, i asked. He replied, “We are going to see our Grandparents for Diwali. My grandpa said he bought crackers for me which we will burst together. My Grandma made many sweets too. I cant wait to go there.” Great da thambi, go and enjoy with your brother I said.

That so called innocent happiness the kid had, I lost that. It has been long since i have laughed hard or met my grandparents. Whenever they came home also. I would go sleep in my bed. Instead of playing with them and talking to them. In childhood, I used to go to my Grand Parents place during annual vacations and used to stay there for like a month. Those were some awesome days of life. The nostalgic thoughts were interrupted again by beeping sound of the phone. There was a text message from the random number again. The Message was as follows: “Hi Raghunath, What are you doing still sitting in that chair in platform number 2. Why are you wasting your time. You have only 7 days of time left. No, exactly it is 6 days and 23 & 1/2 hrs. Go and use it valuably. If you go to Bangalore something tragic will happen here in your house. Go back to your home as soon as possible. That’s all i can say. Manage your time left carefully and with those who will miss you so much after you leave”. After reading this i looked around if someone was watching me. I stood up from there, walked forward and looked towards each end of the platform. But there was no sign of anyone looking at me. I came back and sat again in the chair. I became nervous. Something was not right. Who can this be? Why is he messaging me? Why he is asking me to go home? May be this is some prank. May be some stupid is playing with me. I ignored it and sat there waiting for my train.

Again phone beeped and a new message popped up from same number as follows: “You wont believe me right!! Let me prove you. Go to the kid with whom you were talking some time ago and check his shirt pocket.” After reading this, I ran to the kid at once and checked his shirt pocket. There was a paper with following written on it “Hi Raghunath, I am Death speaking, I will be following you for the next 7 days. I would decide whether to take only you with me or more people from your family and friends based on how well you are coping up with me and completing the tasks i am giving in these 7 days. I hope you will take everything seriously now. Whatever wrong things you will do or failure you make in the tasks i am giving, will cost something from your life. Tear this paper after reading and never inform about this to anyone. I am watching you closely. In fact very closely. And if you inform about this to anyone or if you switch off your phone anytime in these 7 days. I promise the one whom you made to cry will not be there to cry any more. I am assuring you in advance that this is going to be some entertaining and emotional ride of 7 last days for you. All the Best Mr. Raghunath. Now you can Go Home”. After reading the paper, I asked the kid in somewhat harsh tone, Hey thambi who kept this paper in your pocket. His father came towards me, caught my shirt and said, “Hey what do you want?”. The kid said, “An uncle who was wearing the kerchief mask and was sitting behind you gave me that. He said he was going to rest room and his pant has no pockets. So he asked me to keep it. So that he will get it when he comes back in 10 minutes. Please give that paper back. He will ask me that”. I tore the paper and threw it down and went and sat in the same chair. Phone beeped again, “Go home Raghunath, For whom are you waiting.” I ignored it. Again the phone beeped. And it had the same message again. Again and again and again…my phone was beeping continuously. The sadness inside me became burning anger. I was about to throw my phone. But stopped and kept it in my pocket. I replied to that message “Who are you and what do you want? Why are you torturing me without any cause? Have I did anything wrong for you also? Are you a psycho? Do you want money or something? Please tell me what do you want and stop torturing me. I know this is some kind of prank. Please stop this. I am not in a state of having any fun”. I waited for the reply. But all i got is the “Go home Raghunath, For whom are you waiting” in loop.

Time was 5.00 and i could see the train entering the platform number 2. My Phone beeped again, this time it was my Mom calling. I picked up the phone and she said Where are you? Are you fine?. I said, “Yes Mom, I am. I am sitting in the train now. It is going to leave. Why what happened? She said, “Someone called me and said that you met with an accident. You don’t have to go to Bangalore. You come back home at once. It’s okay if you lose your job also. You come back. Come home if you truly love me. I had cut the phone and i made a decision to go back home. My phone beeped again. I received a text message as follows: “So you will obey only if the responsible person says. And you will not obey me. This is the first and last time i am accepting such behaviors. From next time, you will see the consequences. I will not reply for any of your messages. Your only job is to obey me so that only you will come with me and not any one else. Now Go Home as your Mom said and never make me call your Mom again”. I left platform 2 and reached the bus stand outside the Central station. The rain had stopped and I stood there waiting for the bus number 101 to come for going back home. I looked around everywhere to find if someone was watching me. If some one was watching me it has to be him. There from a corner i saw someone coming at a fast pace towards me. A ripple of fear surged through me. I turned around and starting walking towards the right side of the bus stand. But he was following me in whichever direction I am going. I stopped, turned around and asked him, “Who are you and why are you following me”. “Sir, Where are you going. I will take you sir. Auto sir. Ola Auto. I will accept same money as in the App.” He said. My Anger increased but i controlled it and said, “No Thanks Brother, I am going by bus”. And I moved towards the bus which was entering the bus stand. People were getting down continuously in both entrance of the bus. I waited alongside others patiently. And after everyone got down, I got into the bus and i could see that all the seats in the bus were full now. I stood near the door and said to the conductor, “One ticket for Tiruvottiyur”. He said me come up and stand inside the bus. The bus started moving. When it reached Beach Station, A huge crowd entered the bus and it became very difficult to stand inside. It was so crowded that the bag i was wearing was hitting people on the face and they were staring at me in anger. I went towards the back entrance of the bus and started foot boarding. My Phone beeped again. The Message said, “Don’t die now itself, you have 7 more days left in your life. Please come inside the bus”. I was sure now he was inside the bus. I went inside and looked at everyone in the bus face to face. Suddenly a hand reached me and patted on my back. I turned back. It was a lady, she asked me to pass the money to get a ticket for her to Royapuram. I passed on that money and searched for him. But it was so crowded that i could not judge who would be him. After the bus reached Royapuram. The population in the bus became sparse and i got a window seat. I looked around and there was no sign like someone was watching me. I sat down and just thought about how worse my day got into. I cant even judge who it can be. I just sat there and laid my head down in the iron bar in front of the seat and looked out the window towards the beaches. Time was 5.45 and the Orange waves of the sea looked beautiful in the sun setting ritual of the evening.

Bus reached Tiruvottiyur at around 6.10. I got down somewhat before the bus stand since my house is in opposite direction from the bus stand and walked towards Home. Phone beeped again, “Good Job Raghunath, you cleared the first task. Go Home and take rest now”. While walking home, there came a thought. Maybe i should have tried with fake details first before entering my original details. I took my phone and clicked on the same link again and it took me to that website. But this time i got some server error. It said “Error 503: The Server is currently unavailable or under maintenance”. That gave me a shock. May be this was some planned execution from someone i know. I thought i had to be more careful from now on.

I entered my home and walked over the stairs to reach the first floor where we live. There i saw My Mom sitting in the chair and speaking with Tamizh who was here as he promised me. She came towards me, checked up on me and said you are Okay right. Do you know who was that who called me? Please don’t go away like this without informing me. I was so scared. Only now my heart beat slowed down after seeing you. Okay where is Karthi? He went to bus stand to pick you up in the Motor bike. Suddenly, a sentence came to my mind, “Whatever wrong things you will do or failure you make in the tasks i am giving, will cost something from your life”. I dropped my bag down and moved towards the stairs again. “Where are you going”, My Mom asked. Nothing, I forgot something. Will come back in 10 minutes. Tamizh said, “I am also coming with you”. And when we both moved towards the stairs. I heard the Motor bike sound coming from the ground floor. I saw Karthi walking up over the stairs. I was relieved. He came towards me. I saw tears in his eyes for the first time in my life. He said, “Please don’t repeat this again. I waited for you in bus stand for a long time and when you did not come. I thought something happened to you”. Tears started flowing down his eyes and he ran inside. Then both Tamizh and me followed him inside and I apologized to him. My Dad came home earlier from the workplace may be Mom called him i guess. He was not aware of anything that happened.

I went and sat in the Chair between Mom and Tamizh. When i sat down, My Phone beeped. A ripple of fear started inside me. I started sweating. I opened the lock of my phone. It was some random caller tune message from my Network Provider. I got up from there and called Tamizh and said my Mom that me and Tamizh are having a work outside. We will come in some time. Dad said take the Motor bike and go. I acted like i did not hear that and left towards the stairs.

Tamizh got into his Motor bike and i sat on the back. He drove us out of the street. He stopped the Motor bike in the lane next to my old school and said, “Tell me all the truth, what happened and who called Mom and said such things”. I was about to say him everything about the random number. But the following crossed my mind, “Never inform about this to anyone. I am watching you closely. In fact very closely. And if you inform about this to anyone or if you switch off your phone anytime this 7 days. I promise the one whom you made to cry will not be there to cry any more.”. I said him, “How will i know da Tamizh”. He said, Okay leave that. We will take care of him if that call comes again. May be it was a wrong number. The caller never mentioned your name it seems, he just said your son met with an accident and had cut the call. When Mom tried calling back, the caller number was switched off. Then he said anyway you came back. That is happy for everyone of us. I saw that happiness in your Mom’s Face when she saw you walking up the stairs today. Promise me you will never make her cry again. I promised him that Diwali night, “Not only Mom, I would not make anyone cry because of any of my act hereafter.” I went to Tamizh’s home and met his Mom, Dad and family. I greeted them, “Happy Diwali”. His Mom gave me Adhurasam and Murukku. I ate some two to three pieces of it. It was so tasty. We then bursted some crackers and after half an hour I said Tamizh that its late and i am going back home. Tamizh said he will drop me back. I compelled him to continue bursting crackers and said him that i want to spend some time alone. I bid good bye to everyone and left for home.

When I was half way towards home, My phone beeped again and the message read, “Happy Diwali Raghunath, Spend this last one of your life happily with your family. You may never get another chance. Good Night!! We have a very big day ahead.”. When i reached home Karthi and my small brother Madhan were bursting crackers in the terrace. It seemed my brothers along with my Dad went and bought crackers when i went out. I joined my brothers and my mom and dad joined us after sometime too. My brother gave me the long lighted agarbati and he asked me to light the fancy Single shot. When i ignited it, It boosted off the ground with a huge sound and it traveled like 10-20m towards the Sky and the sparkles of golden color came out of it. I felt the nostalgic moments of my childhood. When my uncle used to bring us crackers and we used to burst it along with everyone. Unknowingly in a very sad day, a ripple of happiness surged into me towards the end of the day. I was so happy that i forgot about the so called Mr. Death for sometime. We bursted a lot of crackers like Single fancy shot, 7 Shot, 25 Shot, 60 Shot etc. I loved Whistle rockets a lot. I used to check the morning after Diwali for the parachutes falling out of it. After bursting crackers, we completed the dinner and i went inside the bed room to sleep. When i got into bed and laid down my body near to my brothers. Again the thought of Mr. Death came into me. Why is he saying I have only 7 days to live? How come he knows I have only 7 days to live? Is he predicting the destiny? Or is he going to kill me on the seventh day. Who is he? Who can he be? Why has he not asked me to do something very bad till now? Will he ask me to do something very bad in the coming days? What does he want? Is he after me for some money or something? Should I tell about this to everyone? Should I go to the police before something dangerous happens? He said he is watching me closely, how can he do that? First of all is Death – He or She? All sorts of random thoughts were running inside my mind. I could not sleep. I checked my phone 5 minutes once if some message will come. But it was not coming. I lost my sleep that night. Death took over all other thoughts which i had this evening. There came a thought like, “What if everything was true and if i die on the seventh day.”. I got up from bed, went out to the hall and sat in a chair near where my Mom and Dad were sleeping. I sat there in deep thoughts watching them sleep for like an hour. I whispered sorry and thanked them for everything they gave till date. Then I went inside the bedroom and slept in between my brothers.

**To be Continued**

School life !! – The Most Sweetest Nostalgia

Do you miss your school life ?

Do you miss those lunch periods and P.T periods ?

Have you had a school crush ?

Did you have a first love in school ?

Have you felt embarrassed when you got a punishment of sitting near girls ?

Have you got beaten by an iron scale by your teacher ?

Have you and your friend took a pre-planned sick leave because of a test ?

What are the last Bencher things you did in school ?

Have you copied in exams by making a master plan without being caught ?

Did you watch your television news on a rainy morning eagerly for announcement of leave for your district ?

Have you struggled to get a progress report signature from your parents when you got low marks ?

Have you gone on an excursion trip when you were in school ?

Come let’s discuss on all the things we did in school and can recall all the moments we cherished in childhood. I hope it will bring you nostalgic emotions.

School life is full of memories and some are good, some are bad and some are funny. Good memories always inspire us how to become a better person in life. Bad memories always gives us a lesson on what to do and what not to do. And funny memories always give us a smile on our face. A pang of nostalgia hits me as I turn the pages backwards and look the fun filled school memories.

When our parents take us to school for an informal interview for the Headmaster to get to know us. It will be embarrassing. And that person will torture us like anything. For me it was a lady principal, she said oh chucchu bujki, how cute. And our parents be like. Chellam, tell madam from 1 to 10, A to Z. We would be like One..too…thee..foor..pi..sis..seven..eit..nine..den.. And the principal will be like wow brilliant he is so intelligent. Come give madam a kiss. Okay that is too much imagination that will not happen for all 😂. Sometimes they ask to touch the left ear with our right hand from backside of our head, to check if we are grown well enough to land in a school. I seriously don’t know who found that method, may be Einstein or Charles Darwin 🤔

Let’s start with the day of joining LKG (Lower Kindergarten). There can be absolutely no one who did not cry on the first day of joining the school. Everyone would have caused a great ruckus when our parents left us alone at the School gate to the teacher and returned back. We will be like Amma I will not speak to you if you leave me alone at this strange monster place. Please ma, please take me home. And our mom will be like I am not going anywhere da I will go buy some chocolates and come back. See there are a lot of kids there right, we should give chocolates for them right. Mom will go and buy chocolates for them, if you listen to whatever the teacher says and be a good boy, mom will buy the biggest chocolate of them all for you. And literally many fell for that. There are some KD’s who will say come mom, I will also come with you. I know which is the better type of chocolate. I will choose it for them. And such kind will get a nice treatment before mom leaves 😂😂. If father comes with us, he will just drop you at school gate to teacher and never looks back. He will go home and cry for leaving the kid alone 😂😂😂. Go and ask your parents what all you did on the first day of joining School. If you did nothing then may be I doubt you are an alien 😳😂.

Actually I learned more from my Mom than from my teacher during Kindergarten. My Mom would write the letters of Tamil and English on Slate and will ask me to write over it again and again till I get to know the words. This is the first stage. After this, she will write the letter in small font at the top left corner of the slate and will draw some boxes on the right and ask me to replicate the word exactly in the boxes. This is the second stage. She asks me to say the word out loud while writing it on the slate. This way I learned how to spell and write letters of English and Tamil. I also learned how to count and write numbers in a similar way.

At that small age itself, we fear a lot to speak to girls. But the kids of this century is saying He/She is my girlfriend in kindergarten itself 😅😱.

We learned lots and lots of rhymes throughout kindergarten and primary school of which Baa Baa Black Sheep Have you any Wool and Twinkle Twinkle Little Star are favourites.

When we got promotion from Slate to Notebook, from Slate Pencil/Chalk Piece to Pencil. We got to know a lot is existing in this world. That there are different types of notebook, pencils, erasers, scales etc.

During Primary school, there will be that one random fat guy who will get up suddenly from his place. And the teacher will be like what do you want man. He would be like Ma’am 2 bathroom 😂😂😂😂😅. There were separate ladies to take care of such kids called “aayama”. 😂😂

Before starting the term after annual leave, School gives us a list of things to get before coming back to the next Standard. The list contains Notebooks, Books, Uniforms, Shoes and other articles etc.

Notebooks and books will be asked to collect from school itself after paying the fees. For Uniforms and shoes, they will have a contracted store for supplying them. Who earns or not, these stores will see a profit of lakhs each year.

Let me walk you through some of the types of notebooks: two lines notebook for the Language subject, Four lines for cursive writing which is actually for improving handwriting they say, checked notebook for maths, One side notebook for Science, unruled notebook for drawing, normal ruled notebook for general classroom notebook usage. All these notebooks will be issued by the school itself. Including all these notebooks, we will have a rough note which we buy from the shop near our home. I don’t know for what joy we have that note. Sometimes we play XO, Bingo, Hangman etc in that note. It is useful for that only. Or for tearing pages for writing tests 😂😂. After getting the books and notebooks, it is compulsory to bind the books and add brownsheets to the notebooks. Binding the book had a separate shop. That guy will keep our book for binding even after school starts. We would say to our miss that the book is still in binding shop if we forget to bring it also. Binding is nothing but keeping a cardboard on each side of book and sticking them together using a blue colored cloth on one side. Before covering the notebooks with brown sheets. My mom will first cover it with newspaper and then the brown sheets on top of that. And over the brown sheet, a spiderman label. Some people cover the notebook with some sandal colour sheet. They are not human beings actually. They are from some other planet.

Do you remember the days we would go to tailor shop for giving measurements for stitching uniforms for us. And our parents will do a villain job, saying the tailor that give extra length in shirts and pants because he is a growing kid 😂. While wearing that uniform it will not feel like wearing shirts and pants, it will feel like we are covered by a bed sheet. One more thing in every school is, they give house T-Shirts: Red – Lotus, Blue – Jasmine, Yellow – Sunflower, Green – Lily. Still I don’t know why for Green house, it’s Lily. Lily is not green color man 😂. They ask us to wear white pants and white shoes on the day of wearing this T-Shirt. This T-Shirt is a ready made shirt which school distributes to us. It will be of various sizes, but they will give extra large only for everyone. This we used to wear on Tuesday or Friday, I guess. And wearing this is of no use. We used to wear white pants and shoes along with this T-Shirts. Covering our dirty white sports shoes with chalk to avoid getting punished was a great trick we found.

Sports championship would be conducted each year for all 4 houses. It will have all outdoor and indoor games. In my school, Outdoor games had only Volleyball, kho kho and Throw ball. Indoor games had Carom and Chess. I was a champion at school in Carom. I play well when there is no thumbing allowed and if it is a One on One match. I have defeated 5 players at a stretch by pushing all of their coins on their side. I concentrate mostly on how to push their coin to their side so that they have to play a back shot to take it out 😂. Master Plan. I succeed in that. My Best friend was a great Volleyball player. Inter school Rolling trophy for Volleyball will be conducted in my school ground in which a lot of schools will participate. On that day, No one will teach in the class and everyone will be on the ground supporting our School team. Gumthalakkadi gala gala gala hooo haaa hooo haaa !! Roars around the school on that day. My best friend was part of the team. We would cheer all day. I was very proud of him. He plays well. He always plays the Center position in the court. The smashes which he hits will make Dummmm sounds when it hits the ground. Our school won rolling trophy when he played.

Getting transferred from trousers to pants took like a millennium for a short guy like me. It was actually 8th standard I guess, when I moved to pants from trousers. But the tall guys started wearing pants from 6th standard itself.

Geometry was the favourite topic in school, because it fun and creative even though it is part of mathematics. Mathematics is the most hated subject for girls in school. Because you know you can’t mug it up 😂😂. That Natraj or Camlin geometry box, and the components in it. Compass, 15cm Scale, Two Set Squares, 180° Protractor, pencil, sharpener, eraser and the final mystery component which no one knows why it is there in that box. Actually it is used for making holes in the paper for tying them with threads 😂😂. You guessed it correctly, Yes the Divider. What is that instrument. Why someone invented it 😂😂. Seriously I was using it to poke others and for tying papers in School times 😂😂.

The Worst teacher of every school is the PT Master. The guy who is still illiterate, if we see him, we can’t find out what he studied. We would imagine that maybe he was someone who was roaming on the road without any job and the principal felt pity on him to give him a job. I have never seen a Completely Fit PT Master in my life. PT Master will always be a Fat guy or a very weak guy who doesn’t know anything about sports. May be while recruiting, the principal asks him like what you know to become a PT Master. He will be like I can identify the length of hair on a boy’s head. Yes more than teaching Sports and identifying the talent, catching guys having long hair and compelling them to cut their hair, making people who are late to school to kneel down or giving other punishment were the major tasks a PT Master has. However short you cut your hair, it will not be enough for him. Even If you completely shave your head, he will bring a microscope and will say I can see a strand of hair at the right end corner of your head. More than anyone, he was the one guy from whom everyone hides. Sometimes PT Masters ride the class and catch people red-handed for hair cutting. Awesome job na. And they pay thousands of rupees for that to them for this job. Hair is also Okay. They will check fingernails also 😂.

Before going to school, I have a ritual to take care. While climbing down the steps of my home. I will repeat the mantra – “BadgeBeltTieShoe”. Final Check if everything is there or not. Badge is I’d card which I never wear. Always it will be in the pocket. Tie will hang stomach level. Belt is a necessity because I was that lean during school. Shoe check is a must on non rainy days. If no shoes then kneel down only. Slippers are Okay on rainy days. We will walk with pride by wearing that on rainy days. We would have a reason saying sir shoes are completely filled with water and it is so wet.

School conducts annual days, sports days etc. Most people take leave on those days and have fun at home. During Annual day, dance, drama, prize distribution etc will be there. Chief guest will kill us by putting blade for like 2 hours. And they even conduct rehearsal for this one 😴😴. Sports day is one of the best days of school life. They will take us to a ground or stadium where they conduct all the sports competition for the championships like running, Long jump,high jump, marathon, hurdles, short put, discus throw etc. My school took us once to Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai, which is one of the biggest stadiums for athletics in Chennai. One other regular ground was MPET Ground. A ground maintained by some local authorities. The Drill ritual, March past and the military practice to perfect the drill which they give before that will look too much. We have to salute the chief guest and hold a flag if you are the leader of that house. They will give award to the best of 4 houses on sports day on who performed well during the drill.

Excursions are the best thing to happen in a school life. Even Though my school takes us only to Queensland and kishkinta every year. We waited for that day to come. And for that excursion we have to pay money so that they will arrange a bus on the excursion day. They will give a paper with the following written on it – “We are not responsible for anything which can happen to your child if he comes to excursion with us, you are sending your child at your own risk”. Who will allow their child on reading this. And they will ask both mother and father signature in this paper and ask us to resubmit it along with the excursion money. If you don’t give that paper back to them after getting it signed we are not allowed. I tried and tried harder in going for an excursion from 4th Standard to 6th Standard. But my parents never allowed me to go. When everyone went on excursion, I would sit at home watching cartoons and spending time with my brothers and Mom. That was great too. But I got my first excursion chance when I stepped into 7th standard. My parents felt pity seeing my sad face and they agreed in sending me for excursion. My First Excursion to Queensland was for 150 rupees and my Mom and my brothers accompanied me on that trip so it was totally nearly 750 I paid for taking us all. Most people would not feel happy for mom to come with you for an excursion. But I felt very happy that my Mom came with me. Had a great day. One of the best days of my life. I have visited Queensland each year after that and my mom did not accompany me after that. But both my mom and dad would wait for me at school, in the evening waiting for me to return from the excursion. She felt I am responsible and can take care of myself. But she went with my brothers for 2 or 3 of their next excursions 😂😂. Queensland had freefall, Centrox, American wave pool, cup and saucer, roller coaster,Mirror house, Horror House,8D Cinema in which a video is played that is similar to a temple run and it gives an awesome feeling, Himalayan water ride etc. I loved going there. Cable Car was the best of all. It was a peaceful time travelling in that for half an hour for a full tour of Queensland. Kishkinta was also one moderately nice destination. Excursion are the times when we dance, sing and rock in the bus. That was awesome. While returning from the excursion we shout like anything, tease our teachers, also movies are played in bus. I had a habit of waving hands at the adjacent vehicles and saying Hi to them when we are returning back. It was great fun.

Lunch periods and PT periods are best periods of School. I obviously wait for lunch periods. Those were the days when I eat much but never gain weight. I used to ask everyone how to gain weight and all. Lunch periods are the best. Not to empty my box but to empty my friend’s boxes. My box will become empty first period itself. I had such sweet friends. I had the so called local rowdy friends also in my friends list 😅😂😂. I used to be a last bench guy in school. But I never look like one. If you see the people I am with, it will be very awkward. They will be very huge and tall in size and I am very small 😂. Teachers will ask me to come and sit in first bench but I will move to last bench the next period itself. We used to do a lot of things in the last bench like eating food while the teacher is taking the class, a friend of mine used to bring cellphones to class when I was like 10th Standard. We would play games etc in that. It was like Nokia 1100 phone only. But playing snake game in class was itself a great pride showing off before girls. We stole the biscuits of our maths miss and ate it which was actually a planned execution because she tortured my friend 😂😂. Every teacher will advise me not to be with my friends and sit somewhere else but I never listened. Friends are an integral part of school memories. One teacher would say, “Ravi is also nowadays very much spoiled uh, he is surrounded by bad elements uh !! 😂😂” Even with all this happening i used to be good at Academics. Want to know how, may be if you have read my old writings you may know. I have some things in my life, which is equal to my life breath. It is never letting my parents down at any point of time in my life. Being good in Academics is one in that.

If we talk about school, we cannot miss this one. The Prayer Assembly everyday. We should stand in one arm distance. And being a short guy, I would always have to stand in front of the line. Facing all the teachers, principal and correspondent who are standing on the stage. But I Cheat and move to the back hiding between tall guys. But this useless PT Masters perform their useless job arranging people in height order and sending me to the front again. The discrimination and racism is starting their actually 😅🙄. Due you remember the chants – Standatees !! Attention !! Standatees !! Attention !! Prayer !!. Hoisting the flag happens once a week, I guess it was Wednesday for us. Each week each teacher will hoist the flag. When the turn comes to PT master, the flag will fall down when he pulls the rope 😂😂. The useless one yet. Pledge is one other thing which is like a ritual after Flag hoisting. India is my country !! All Indians are my brothers and ( Sorry I will not say that word) 😂😂. Followed by Thought for the day, News reading both English and Tamil, Scientific fact, saying thirukkural with meaning, Proverb, Science experiment, GK Questions, Song (Not a Movie Song) etc. The person responsible for GK question will ask 5 questions to everyone in the assembly and the one who answers the question will get a pen from the principal as prize. GK questions are normally asked from the details on the last page of classmate notebook. That Was actually like a science database for us. Since there was no Google or internet to go and search in those times. And Yes the principal will come to the assembly with a bunch of pens. Pens are distributed to everyone who performed the activities and also who answered the questions. It feels awesome and prideful if we answer one of the questions and get that pen. Prize distribution will be followed by principal / Correspondent speech which will be followed by national anthem. After that everyone will disperse to class. And the latecomers should meet principal and then only they will go to class like after 20 minutes or so. Also one more thing which is common is that, in every prayer assembly one guy will fall down dizzy and every teacher will run towards him to check what happened. This will never miss. Each assembly one Person.

For prayer assembly each class will perform in order on each ground assembly day like for first day if all activities will be done by 6 standard A section, the next day it will be performed by 6 standard B section. There was an anchor as well who coordinates all the activities and also will give too much introduction and hype for principal each time of assembly with an alien level Quote 😂😂

Let’s get into the class now. When thinking of school can we forget the Blackboard, bench, desk, Chockpiece, duster, the window, the last bench etc.

The Blackboard will have lot of vaastu things. On the left corner always, they will write Date and the Day. On the right hand corner of the board, they will write the Number of Students in the class, no of present and number of absent. In the middle top, there will be an alien level Quote, which will never be inspiring 😂😂. On Some festival days, we would show the artist in us outside, we will draw a lot of things on the board and fill the board with everything so that the teacher will not erase that and teach on that day. This happens mostly on both teacher’s day and children’s day. In my class on the left hand side of the board they write down the list of all the activities to be performed on next ground assembly, and they will assign the roll numbers in ascending order starting with 1 for first activity till the respective number for the last activity. Coming to that, yes we have roll numbers in school which plays a major part in everything. Exam sitting order is decided on that, sometimes some arrogant teachers will rearrange the seating arrangement of the class based on roll number, some alien level teachers will ask questions in the middle of the class by saying a roll number and asking him to answer that. That feels like shit if we are that roll number. The ‘Goooood Morrrrrningggg maaa’am.’ moment is a sarcastic thing we do daily.

English period was something which was so torturous. Maximum in all schools I don’t know why, English teacher is always a lady teacher. She will ask one by one to stand up bench wise and read the paragraphs in the chapter line by line. One person one paragraph. I would count the person each in row and will calculate the paragraph that I have to read. My Calculation was always 100% correct unless until the teacher interferes and changes the order. Some legends will be sleeping in between and when their turn comes, they will ask the friend who is sitting near him about where he should start reading from. When my friend asks me, I would say him to read from 2 pages previous to what is being read now and it will be ultimate fun when he starts reading that 😂😂😂. We like to push our friends into trouble all the time. There are times when I would say a great joke as a reply for the teachers comment. And the friend near me will say it loudly like it was his joke and will get all the credits. Sometimes some girls will come and say, hey dood that was some very crazy joke you did. My stomach is now paining laughing hard for that. I would say, Dai tell her that it was my joke and that dash boy will not and I know a case where a love story started from this. My joke started their love story. I am unlucky from that time itself 😂😂😂. Fate !!!!!. Tamil period is worst if Tamil teacher is a lady teacher. She will not hit us with a wooden scale on the palm, but on the knuckle side of the hand. It will pain as hell when she will hit on the other side of the palm on the fingers. Tamil lady teachers are always Monsters. I had a male Tamil teacher in high school that was so much fun. He was so friendly and when the story telling period comes, it will be awesome. My Tamil Sir would narrate story in an awesome way. Whole class will be attentive on that day. My favourite Tamil prose story was “Sabesan Kaapi”. Likewise in English also, for English II subject, there were prose stories. One of my favorite stories are Lottery ticket, Kanchana, The Selfish Giant etc 😍😍😍. I love Maths. I was so good at Maths from the beginning. Boys love maths and girls hate it to core obviously because it cannot be mugged up. But legendary girls mug that also 😂😂. Solving problems of Trigonometry, Algebra, Calculus, probability, Geometry etc were all so much fun for me. My Maths Miss was the best teacher I have ever seen. I would always comment something in her class and she liked me very much and would never say anything. Because I was the brightest math student of the class 🤗😝. Physics – Newton’s three laws of motion, ohm’s law, Theory of relativity, E=MC^2, Flemming’s left hand rule etc. Still we remember that by heart. Chemistry was most bla bla bla subject ever. Even Maths Equations are much better than Chemistry Equations. Organic compounds, hydroxy derivatives, carboxy derivatives were all so hectic to get over with. On the day of highschool chemistry board exam, I was like a mental roaming around blabbering equations on the road. Botany was shit as always nothing could be understood. Everything other than plants is available in that book 😂😂. Now coming to zoology one of the best subjects. We would wait a millennium for that period when the zoology teacher will teach that Ultimate topic called Reproduction. But that teacher will coolly just read through that topic without explaining anything. Sometimes that chapter will be skipped forever. I loved zoology subject a lot. My life aim in those days was to become a doctor, but by fate the chance was missed by an inch gap. Geography was a very very interesting subject but I had one of the worst teachers. He teaches well but also torture well. He will hit students for no reason. He will adjust his pants and trousers in the middle of the class while teaching 😂😂. Maps in Geography is the one I like most. I like to mark the places on the map. It makes me feel more curious. History was the worst period ever. It should have been the most interesting one actually. I had some very good doctors as history teacher, who can fix anyone’s sleeping problem in one period. If she opens her mouth everyone will fall asleep wherever they are 😂😂. The First World War, The Second World War, Cold War, The great revolt of 1857, Freedom Struggle, Jallianwala Bagh Massacre, and other life histories of great leaders of India and the world. All these I learned by myself by reading the book. Not from the human sleeping pill 😂😂. From the childhood. I had the habit of reading the book by myself and understanding it. Instead of waiting for the teacher to explain it. Computer lab was a great period among all. We have to remove our shoes outside while going inside the lab. I am not sure for what reason, may be because the intelligent minds of the school thought the viruses and bacteria from our shoes may attack the computer 😅😂😂😂😂. For Computer lab alone 2 sections will come together to the lab, so it is a chance for hitting on other class girls 😂😂. But during those times, I was not even aware how to switch on the Computer. One friend of mine taught me one day, to escape from getting into an embarrassing situation. From that day I become a master of Word art and Clipart in following computer lab periods 😂😂. I would do nothing but just word art alone and will feel like some hacker 😂😂. Now let’s come to the King of all periods – The PT Period 😍😍. One of the common games played in that period in my school is Volleyball. During that time, I found a new way to serve the Volleyball called “Gorilla Serve” 😂😂. PT Period is always conducted for 2 sections and matches will happen between two sections. There were carrom board, chess and many other outdoor games also like Throw ball, Football etc. I don’t know, but for some reason we never played cricket in PT period in our school. Cricket is an early morning ritual of weekends and Holidays. The best ever game for all Indians 😍😍. But some legends will be sitting with books and studying even in PT periods. Maths teacher is always a person who doesn’t like people enjoying PT period. The villain of our life. Will always take over that period saying that there is a lot of portion to complete. We used to protest those time itself on this. Maybe that was the seed for something like jallikattu protest.

There used to be a division in the notebook between History and civics, Geography and economics, computer science and third language etc.

My Physics teacher was the most funniest person I have ever come across. Whatever he says will give a ROFL kind of laughter. He gives awesome examples to explain the concepts of physics too. On the first day of the class, he was explaining one such example for a concept and the whole class laughed out loud. And I was continuously laughing non stop even after everyone stopped. What he did you know. He asked me to stand up. He said to me, You are laughing, I can see that but if you brush your teeth and then laugh it will be very good. It felt like OMG !! In Front of the class. But I laughed out loud for that also. My class twin and that physics teacher will never be in sync. Always they will have a quarrell. Once a girl said, Sir, I am having dust allergy, can sit at the back. He replied tomorrow while coming bring one helmet and wear it and sit. Dust will not come 😂😂😂. One girl said sir, your joke is not so funny. I can’t laugh for it. He said okay do one thing. Today evening after going to your home. wash your face. Take a wooden log and hit yourself 10 times on the head 😂😂😂. Whole class erupted in laughter 😂😂. When my friend wins the argument against him, whistles will go around 😂😂 and he will look around for who did that. Sometimes we would be acting like we are interested in the teacher’s personal stories to waste time in class. When teachers would ask questions in the class we would never lift our head or see them so that they would not ask us a question. But that teacher would directly point the question towards us and we will be caught. Most scary thing. Sometimes we hide behind a big fat guy who sits before us to escape from this.

There were moments when the teacher would say those who want to talk can get out and talk. And we would see our best friend and give a crazy look 😂. There are a lot of punishments. Some are getting out of the class, standing up on the bench, writing imposition, standing in the corner of the class for the whole day, sometimes the whole class will getting beating for no reason, Squats, sitting like a chair etc. Sitting near girls was the most embarrassing punishment 🙊.

There would always be a fight with bench mates on who will sit near the window. Window seat was like only 4 in a class and there will be a fight among nearly 20 people for that. Mostly fights between boys in class will not occur in class, it occurs in restroom always. “Come let’s have a singles match in restroom” was the ritual to start a fight. It will be like a WWE match. Speaking of rest room that was actually the best place to time pass in school 😂😂. If we get bored we will go there only. If you enter any one of the inner compartments of the rest room. It will be filled with all embarrassing stories, X loves Y, That teacher has an affair with this teacher, Bad words of all languages, etc etc.

There were a lot of tests in school – Class tests, Cycle tests, Unit tests, Monthly tests, Mid terms I, II, III , Quarterly, Half yearly, Annual and for 10th and +2 there was board exams when I studied school. Class tests were one awesome thing. Actually we are four in a bench generally. For class tests it should be 2 in a bench. So it becomes a routine for each of us to alternately go sit down or outside the class for each consecutive test. I would ask my friend to go and sit down and will tell him that, machan come and sit down near the bench where I am sitting. I will show you all the answers. He will believe and go down and sometimes will cry for me not showing him😂😂. Poor guy 😂😂. But I share answers maximum times because I am generous guy. Tearing the middle page of the notebook for class tests is an art. If someone tears a page other than the middle page, I will slap them. Mostly me and my best friend will plan and tear pages from the note of third friend sitting in our bench and will give one paper to that person itself without telling him it was actually torn from his notebook 😂😂. He would say thanks also 😂😂. One other thing is, if all the students say to the teacher in chorus, ” What test Sir” when he says everyone tear the paper and start writing. He would believe he did not say anything about any tests and will move on taking class. I never know how it worked, but it worked many times. If it is a last period, we will ask the teacher to not take any class and we will sleep or write the homework given or talk to friends in that period. Some such God like teachers were there in every school. Some shitty teachers will arrange substitution for their period if they are on leave. So sincere who cares 😅.Waiting to run into the corridors after the last period was a great feeling. That bell ringing sound was the sound we wait all day long.

Teacher distributing corrected answer scripts was the scariest moment of all in every student’s life. Whole class will be silent like someone got murdered or someone was about to get killed and like everyone knows about that. Teacher will distribute the paper roll number wise. Sometimes we will hide our marks from friends, eager to know their mark first. We would act like we failed and our friend will say it’s okay da and will give a blablabla lecture and Atlast we’ll say I got more marks than you man 😂😂😝😝😝. Go Cry. I love paper distribution times, because I write well all exams. Ravikumar centum in maths 😊🤗😍. Hearing that is one of the greatest feelings. Everyone will clap also right 😅😂. Some feel of great achievement. Some teachers will only correct the paper and ask us to make totals. I had a friend of mine, whose paper if we count the total it will come around only 35 but he will say to sir that, sir the total is 80. And that Stupid sir will give him 80 without checking 🙊. There were some ultimate people who will get 49 ½ and will cry to miss. Miss!! Miss !! Miss !! Please miss !! Please Miss !! If you put half mark , I will pass miss and she will give half and then find another mistake and will reduce 5 marks for that and will give him slipper shot 😂😂. After Each exam they will make a total of the marks secured in all subjects and will make a rank in the order of that from 1 till the strength of class who all passed. We would always want to get a higher rank than our best friend. If he gets 50th rank, we want 49th atleast or else he would do too much scenes 😂.

After every Annual exam, the vacations would start and we would go to our parents native village on those days. And when we come back, the postman will bring our result to our home and will ask extra 20 rupees for handing over the result. Even Though we are damn sure, any way we would get promoted to next Standard, we would have a slight fear. Result details is just part of that result paper. It will mostly be filled with fees details and where to pay the fees.

Class leaders are the horrible people of a class. They would write name of everyone whom they don’t like on the board and the teacher will beat us with iron scale after that. I was also a class leader for sometime, but I never liked being one. Some Chota rowdys in class will be like, Dai class leader you come outside, will see you there. Lets see how you are going home today 😂😂. There were female rowdys also in my class. One such chota rowdy punched my Geography sir in the stomach and got suspended for 2 months – One of the best sambavams of my school time. My school was surrounded by houses on all sides.There was a guy in my school who will enter the school campus at 9 AM and then after the prayer assembly is over and at 10 AM or something, he will slowly move separately from the crowd and will climb on the terrace above the stage where assembly is conducted. He will then jump to the adjacent house and will get down from there and go out somewhere bunking school. This happened for like 2 to 3 months. His parents thought he was coming to school. Only after school informed that he is not attending class from a long time. Both his parents and school got to know what great Tarzan tricks he was doing. He got TC after that. He never liked studying, his interest was in something else.

Forming strategies to win pen fights with our friends. Book cricket and hand cricket was also a great game to play in school. Bo – Byto, Joy are some of the rough games we played during school times. 😍😍. If you stand you should say Bo, if you are sitting you should say Byto. Else you will get an awesome punch on your spine. That will be very painful. But it was a so funful pain filled game 😅.

How can we forget one thing when it comes to school life. We all buy an additional note called rough note. Do you know why that note is used ? For solving problems roughly ? For writing stories ? For drawing pictures ? Hahahaha !! Nope !! It is widely used for making Flames. My School friends if you check their notebook it would be filled with flames from the first page to the last page. They would have covered all girls in current section, the next section, other sections, senior girls, junior girls, lady staffs etc etc. If it comes L/M, then they will be in Cloud Nine. If it comes E also it’s okay, One which starts in fight will end in love 😂. But S is horrible.

The Swings, Slide and See-Saw in the School is the favorite place when we were a kid.

When it comes to school life, how can we forget the first love and first crush of our lifetime.Crushing on the cute guy/ girl and trying hard to get their attention was an achievement. If that girl looks back at us, we would feel cloud nine. Till sixth standard, I used to sit alongside girls. From seventh we got separated into different benches. Boys in one bench and girls in other. When we sat together we never had any feelings. It Was the separation which applied the universal law of physics, chemistry and biology. We have friends in school for a specific job, that is shouting our name in front of our crush whenever she crosses us. And if she turns back and smiles at us that is a Yes and we will become famous to the core 😂😂. Yes I had a first love and the only crush in my school – A 8 Letter Word. It was a great feeling seeing her face daily and speaking to her ❤️. Since I was topper boy, I had a lot of girls fans actually you know, ah well obviously😂😂😂. Passing messages to our friends and that special one by writing them on chits of paper without getting caught by the teacher was an awesome thing.

Group photo was one of the most nostalgic moments of my school life. Me and my two friends along with everyone were getting ready for Posing for the photograph. And while the photographer was taking the photo, my crazy friend did a mimicry of my class teacher (The physics teacher) who was sitting near me and we laughed to the core and it was caught perfectly in the group photograph. Till today whenever I look at that photo, I would miss my school friends and all the great and funny moments I had then.

Distributing toffees on our birthdays and wearing colored dress gave a great sense of pride in those days. Everyone will get a beating for not completing homework and we will escape with ease because it’s our birthday and no one should hit anyone on their birthday. The universal school belief only. Nowadays killing and murdering them on the birthday is the belief. Birthday bombs came into existence now only. Those days we would be given a red carpet walk to class and all. But now it will be like walking through a ring of boxers 😂😂.

We had something called Diary in school times which is also called a handbook. I don’t know why they call that handbook. We have to fill each day’s homework into that diary and the class teacher will sign the diary by the end of the day coming to our place or the class leader will collect all diaries and will get signatures from him/her. Homeworks are written on the right hand side of the black board in my School by each teacher at the end of their respective period. It’s a ritual everyday to get our parents signature in the dairy. Along with that Wakeup time and Sleep time should be mentioned. ROFL 😂😂😂. Realizing how horrible the school management were 😂😂. Wake up time and sleep time 😂😂. For what joy you need that 😂😂. Wanna see how good I am at sleep 😂😂. Home works all teachers will check during beginning of their period. Classwork is something which will be signed at the end of each term. After signing the classwork note. Teacher will also sign in the diary that classwork is completed. Those were great comedies getting completed signature showing our friend’s classwork note 😅😂😂😆.

Writing a leave letter is something which never comes to us easily. We have killed our Grandma and Grandpa for a million times for taking leave. And my uncle got married like 20 times in my leave letter 😂😂. I can’t imagine if it had actually happened. 20 Marriages 😂😂.

Leave letter is as follows:

From,

Xxx,

8th Standard A section,

R.P.C Matric Higher Secondary School,

Kaladipet, Chennai

To,

The Principal,

R.P.C Matric Higher Secondary School,

Kaladipet, Chennai.

Respected Sir/Madam,

Sub: Regarding leave on Xx/Yy/Zz date

As I am suffering from fever, I cannot attend the class on Xx/Yy/Zz. Kindly grant me leave for that day.

Thanking You

Yours Obediently,

Xxx.

The same letter for future leave, past leave etc. Kindly grant me leave for that day – I don’t know what this means 😂😂. You already took leave on that day and you are asking her to grant leave for the day you took leave 😂. Logic less shits 😂😂.

Along with the leave letter we have to fill the availed leave column in diary and should get sign from both parents and principal only then we are allowed to sit inside the class. But i never fill the diary or write leave letter. I silently skip it. And will ask my friends to chup 😷.

Slam books are one of the best chances to speak to our crush or the girl we like and never got the chance to speak to so much. In my +2, I bought a slam book and asked everyone to write in it in my class. And she also wrote it for me. It was an awesome feeling. If I open and read the slam book now, I can see 10 astronauts, 10 doctors, 5 directors, 5 rockstars and 5 Scientists who are all Engineers now 😅. I am one of them 🙊. Not only slam books, we also wrote some pages of feelings in the diaries of our friends. Not sure if others have it, but I have my diary till now. I had one proposal for me in that diary. I promise, I am not lying. I read the diary only during board exam holidays and I found this. And i was like hey idiot why did you not say it when we were in class you idiot. But I lost contact with her after school. So that ended there. Almost 25 to 30 people wrote about me and them in my diary. It would give me an awesome feeling when I read it today too.

When it comes to school life, the crazy bench mates we had was the centre point of all memories. I had 3 such friends. We use to always be together. We sit 4 on a bench in a 3 seater bench. It would be ultimately laughter ride all day everyday. I enjoyed coming to school during my high school. We imitate like the teachers to the classmates and it was great fun. One of my friends by imitating and imitating, eventually he got the body language similar to that teacher itself 😂😂. I had a clone friend for me in class. We were like twins. We never got separated. We would always be together. We would even get punishment always together. We tag team in teasing others. We fought together against a black selfish giant in my class 😂😂. But now I don’t even know where he is. Missing him a lot. And I had my best friend who was with me from 7th till +2 and after that he went missing and came out at times to see me. And now completely vanished. There is only one friend in my life, I have from 4th standard to till date. All other school friends are gone. During school times, during weekends all friends will stay maximum in my home. We were like a gang of 5 friends who always stay together, roam together and play together. We would always play plastic ball cricket in my home’s terrace. It was a great time. Times where happiness was above everything. I would go to their home to play video games. They would come to my home to play cricket. We would eat in each other’s home. Waah waah waah !! 😍😍😍. Missing those awesome days a lot.

When the class teacher is taking attendance, we would close the mouth of friends by our hands or sometimes we will distract him and would say “Absent Ma’am” when she calls out his name. And he will cry after that and will go and get scolded by the teacher for not saying present miss 😂😂😂. Semma comedy 😂😂😂. Some teachers will hit him with scale also for that. That had made us feel bad, but never stopped us from repeating it again 😂😂.

There are times when other class students will go out for lunch after the bell and the maths teacher will continue taking the class even after the bell. Aiyyo !! Please ma’am. We would shout in corus.

But she will never leave 😓.

Special Classes 🙄 – After school hours, from 4 to 5. There was a regular special class for failure students. Including this there was an early morning 6 o’clock special class to complete the portions. During that time, I would bring both breakfast and lunch in a tiffin box to school. Breakfast Maggi and lunch tomato rice and both I will complete in the morning itself 😂😂🙊😂😂. There was a late evening special class from 6 to 8 too. Also they would ask us to come to school during half yearly and annual leave during 9th standard and +1 for starting 10th and +2 portions somewhat earlier itself. Actually +2 portions are started after half yearly of +1 itself. Our education system is not proper. Gaining knowledge should be given more importance than passing exams. But that is never the case from those time till date.

Canteens are one other things. In my school there are two types of canteen 😂😂. One which sells books and other accessories at a very high rate. The other which sells food. But you cannot directly give money and buy food. You have to get a token in the morning itself on what food you want. Based on the number of tokens, they will cook food. Suppose if your tiffin box fell down during lunch period also you cannot buy food in my school canteen. It was that great, they will never give food if you don’t have the token. You can’t buy token during lunch period also. It would get over in the morning itself. Thank God my mom never made me buy food there. She would fill my tiffin box with yummy food daily.

Hall ticket issuing and farewell was one of the most Emotional things in a school ever. I have seen many girls crying on farewell day because they are getting separated from their friends. I thought for boys that was never a problem, they can always get together whenever they want. But I was wrong. I got to know only after days. Even boys get separated and there will never come a chance to get together. Somehow it will get missed. It’s been 6 years since I met any of my school only friends in person. I miss many of them a lot. Hall ticket is one of the important things to get for exam as well as for the Chota rowdys to make revenge against the teachers who did too much ruckus to them. After receiving the hall ticket, some Chota rowdys used to break glass and bathroom doors on the last day of school. There are many legends who steal items from labs and sell it in a waste iron shop. I had my classroom in biology cum physics lab once. I know a person who took home thermometers, sphygmomanometers, stethoscope, Horseshoe magnet, Prisms etc. It is all a kind of revenge on the teachers who took them to the staff room and slammed hard on their back shoulder with their huge hands. I had a maths sir who would ask us to bend down and he will hit hard on the back of our shoulder. To make revenge for him, we would throw sand inside the petrol tank of his bike, sometimes sugar etc 😂😂😂. On the day of farewell, they gave us hall ticket and along with it a Cassata from Arun Ice creams. That was the first time, I had that in my life. It was a hybrid of Cake and ice cream. It looks like a cake but it is an ice cream 😍😍😍. The Best one 😋😋😋😋❤🌟

In my school, they would show a movie each year in the computer lab. I watched Narnia I, Kungfu panda and slumdog millionaire in my school. It was an awesome theatrical feel. Goosebump times.i guess Narnia I was the first Hollywood movie I have ever seen.

During school times, more than the school. Going to PlayStation shop after school was one of the most awaited things. We would wait all day in school planning on how to Target a single person in smackdown and to win the match. It was 5 rupees for smackdown and 10 rupees for other games. Initially it was conducted in a shop. Then the police said it was illegal to run such kind of shops. So the owner shifted the shop to his house and will tell us to keep this a secret. Such a dash he was. We wasted all our money spending on that. But it was one of the great memories of school time. During school time, we would have to cry to mom daily for 2 rupees. With that two rupees we would buy something in the shop near to school. Something like lollypop, Candyman, mango bytes, eclairs,munch etc. Sometimes we would have to do additional work by going to shop like 10 times to get that 5 rupees from Mom for going to PS2 shop. She would shout if she knew we used that 5 rupees to play PS2 games 😅. We keep it a secret you know. We would say we ate Mushroom chat 😋.

Chats and juices are very common in school times. While leaving school we would enter a chats shop. We would eat something and then drink one juice and only then we would go home. Chats like Paani poori, bhel puri, Masala Puri, samosa, Mushroom chat, kachori, jalebi etc were so tasty. Juices we drink mostly is lemon juice. That is the only juice which is 5 rupees. Rest all are costly. Orange juice was also the same price I guess. But I prefer lemon always. It will give a refreshing feel and a boost for the rest of the day.

I don’t know if you felt this way, but for me if I see a person writing in left hand. I would always appreciate them by default. I would say “Wow” directly don’t know why. It looks stylish when someone writes with their left hand. I would think He/She is cool.

Tuitions were one other thing during the school days. For most people more than school, tuitions would be the most close to heart. Because many will lose their heart to someone in tuitions only more than at school. I was single from birth till now. I would always see that any new girl joining the tuitions will always bring a guy along with her. May be joining tuition was their plan to spend some time together 😅. I went to tuitions only during some standards and it was for time pass not for studying rigorously. It was a lot of fun. My class teacher himself took tuition for us in 5th standard. Going to his home for tuition was an awesome feeling. His wife would give us something to eat always. He was a kinder person. I liked him so much so only I joined his tuition. Also because it was in the street next to my home. He was very good at teaching. He was the only good history teacher I had in my school time.

After school, roaming around the area was one of the rituals. From 6th standard, roaming around the home of that 8 letter word was one of the ritual for me. My home was just in the same lane of my school. Next to some 20 buildings. Her house was in 2 lanes next and parallel to the lane where my school was. And in a completely opposite direction to my home. But I would go in the opposite direction and circle around her home for a long time and then will return back once I see her for one last time for the day. I had two stupid friends for company for that. For going through that way only, we would eat chat and drink juice near her home. We would say that was the shop providing the most tastiest chat items 😂😂. But that 8 letter word gone missing after I left School. Have seen her once or twice at times. And she doesn’t live at that place anymore. Shifted to Kerala i guess her homeplace 😅. When I bought a new bicycle also, the first thing I did was, I rode it to and fro in the lane of her home till she sees me in the bicycle. That was a great feeling. She sat near to me at school sometimes, that was when the fire started between us. Hope she is living happily now. Sitting near girls as a punishment would feel awkward for any boy except the play king 😂😂. I would also feel awkward while sitting near any girl but not her 😍😝.

“Anyone has extra pen”, someone would say this always in each class period and exam Hall. Following and copying exactly in the notebook, what the English teacher is writing on the board was a mission impossible job which only some Tom Cruises can break through. Many of us will say to our friend. You write everything and give me your note to home. I will complete and come. She would wantedly rub the board before everyone completing. I don’t know for what reason. Some HiFi English teachers will not write on the board, they will read the answers. And we have to write it in our notebook hearing what she is reading. That was more fun 😆. Will make her repeat everything again and again. Some teachers will ask some girls to write the answers on the board and she will sit freely. Very bad ones. There are representatives for rubbing board and maintaining the duster and blackboard. Poor guys 😂😂. They took that job and felt like Assistant commissioner of police, Chennai city 😂😂. While my English teacher is teaching grammar and my name comes in one of the sentences in the book or if my teacher uses my name in the sentence every face will turn around and have a look at me. And the name Ravi always comes in English book in grammar sentences. Don’t know why. And my English miss liked me very much. She always gives example sentences starting with my name. In letter writing in English exam, there comes the loyalty part. We would have to write our best friend’s name in the “letter to the best friend” or in the references of a formal letter. Else he would not talk to us for sometime 😅😂😂.

There was a challenge on who gets the first additional sheet. Even if we write stories and fill pages also. The invigilator will think yeah he is a bright student I guess, he is writing a lot 😂😂. I would top the additional sheet list always. Crossing 10 additional sheets was a target which me and my friend would set always. Even if there is nothing to write, we would write the font larger to reach there 😂. Sometimes the last minute revision was the thing which saved many people from many exams. There are a lot of people in my class for whom I was responsible for making them get good marks. I teach them the day before the exam and also the last minute. I have a friend for whom I thought the complete mathematics on the day before board exam and made him pass with good marks. His Mom thanked me for that 🤗🤓. That was the only group study that worked. Actually Group studies will never work. We would do everything other than studying in group study. I don’t know why but None of the student will accept that he studied even though he completed reading the book twice also with extra 3 revisions also. They would just say I have never touched the book 😅. Just now after coming to school I opened it they will say 😂. Some used to say this even during board exam also. This is a very very bad habit. You started lying from that time itself. At Least from now on, no one should do this. Speak the truth always. If you studied say honestly you studied and also help others in studying. Don’t be selfish in studies. That is not good.

Teachers would shuffle the class always for no reason. Sometimes height order wise, sometimes with a plan to separate the friends etc. But no one would obey that. They will come back to the same place after she leaves. Every teacher has a mantra which they repeat to each and every class in the school – “You are the worst class I have ever seen in this school or may be in my life” 😅.

There is a logic every teacher has. If we don’t complete our homework. They would say, “Have you forgot to eat food or wear uniform”. I would say with a pity face Ma’am I completed the homework but kept the note at home. She would believe me always 😂. Sometimes if we don’t complete our record note, we would keep it at the bottom of all the books and the teacher would not correct our note on that day. So we would take it back home and complete it the next day.

Inter School and intra school competitions conducted has bought out the talent in us outside. I got a lot of district level and school level prizes for drawing and painting competitions. There were a lot of competitions that were conducted like Essay writing, Elocution, Drawing, painting, Clay art, vegetable carving, best out of waste, singing, poetry, dance, etc. For my First essay competition, a neighbour of mine wrote and gave me an essay on some topic which they gave. I wrote that exactly in the Competition and got a consolation prize. Best out of waste will always have ice cream sticks and match sticks as part of every masterpiece they make. Exhibitions were also conducted in our school every year. And almost everyone in the school would do some science experiments or some constructions, city plan etc. In my first science exhibition, My Mom made me house using thermocol and some pins which had a lot of rooms in it and it was surrounded by gardens and trees and many animals. Trees and animals were made out of plastic which we bought from shops and stuck it on the thermocol. I felt proud of that. One more was volcano experiment using baking soda, vinegar and colour powder. They are my showcase in the first ever Exhibition, I participated in my school. After that we did a lot of advanced projects in School. But the house model my Mom made for me was very special ❤❤❤.

We had nicknames at school. Each one of us had. I can’t say mine 😝😝😝. Okay will say, My friends used to call me “Dora” 😅😅😂🙄😆.

During school time, if it rains. We would all get up early and sit in front of the TV, checking all the news channels for the announcement of leave. Sometimes we would also go to school gate to confirm with the watchman even after it is announced on TV. If he says yes today leave, the sun will come out brightly 😂😂. Sometimes all the other districts will have leave but only ours will not. That would be a very sad day. Sometimes whole night it will rain, so we will not study for tests and exams and the next morning when we wake up, there would not be even a single drop of water on the roads. And we will be screwed. After going to the office, whenever they announce leave on TV for schools and colleges, Nostalgic feelings will popup always. Office has no leave on rainy days. Whatever it is you have to swim or go in a boat to office and also should reach on time. Else the monster called manager will shout 🙊😓😷.

There are days when me and my best friend would plan a sick leave in prior because a test is being conducted on that day and which would be very tough or we are not interested. We would devise a lot of ideas. Keeping onion on armpits and sleeping will cause fever. Then what else 😂. Or we can act by coughing and vomiting in front of mom for taking a fake leave – a lot of master plans. Some legends would bring micro xerox for tests. Some will have bits in all parts of their body and clothing.

There was a day when both me and my class twin ( best friend) did not bring a pen to the class. And there was only one available for both of us, which we got from a girl. We shared our pen that day. You write one paragraph da. I will write one. We will write alternately 😅😅. That was a great coordination.

When it comes to school life, if you do not come across this you never lived a school life. You have just survived. Yes, Fight with other School boys gang was the most thrilling part of school life. We had that. My Friend defeated other school boys team in a local volleyball match. And I think a fight came on the ground itself which made that other guy to search for my friend and hit him. The time when I went to my grandma’s home on the bus. That fight occurred. It was a fight with Chase. We a gang of 5 friends were standing near their schools and were eating chats casually. Suddenly, they came running towards us and my friend started running suddenly. We ran behind him and we reached one of my other friend’s home. He bought his big brother to speak to that other school gang, so that everything will get solved smoothly. But that guy what he did is he came and fought with them and said to them, “You wait here I will bring my guys and we are having a fight here”. It was an oh shit situation. We thought dropping my friend at home would be the best option and we left for his home soon. In the Mid way there came that gang towards us. That brother of my friend never came back. So we are left alone against those other school gang. It’s was 6 on 5. The leader of that gang walked towards my best friend. He said some bad words and sledged for bringing that brother. And they were both talking only. But suddenly the one whom I said as my class twin. He slapped one of them who was looking weak and was part of the other school gang. There it started. Left Right slaps and punches 😂😂. One hand was coming near my face I ducked and pushed him. Each one pushing each one down and we saw police coming. So we ran and got into a bus and escaped from there. But it was a whole comedy that day. We got down in the stop where my grandma’s house was there. And those guys got down there too. We went near my uncle’s shop and stood there for sometime and that gang left after that. Then we dropped our friend home and I left for my grandma’s home. The next day everything was solved by some brothers from my friends area and that boy’s area. There was one more fight in my class. This time too the culprit was my class twin. He looks lean but he is morally strong. There was some word war going between him and our class’s most hated selfish giant guy 😂. The most hated guy because whatever he says opening his mouth was a lie. And his attitude would be like he fell from Space instead of getting birth. Due to some word exchange, there came a fight and that most hated fat guy ran behind my friend who is lean to hit him instead my friend slapped him by distracting him after running to a distance on the corridor and again he came running back to class and again he slapped him somehow. Everyone laughed but that most hated guy became so angry. So I went in between both of them and said calm down. Calm down let’s speak this out. I don’t want my class twin to become headless. That most hated guy was a very fat guy he would kill my friend if it had lasted. The teacher was not around when this all happened. Then we all boys together solved that issue by speaking to both of them separately. But my class twin was awesome that day. Even I wanted to slap that most hated guy for some reason. He did it twice that day 😂😂😂😂. I read in the diary written for me, One girl mentioned, I felt you were great when you interfered and stopped them both from fighting 😅😍😎. I never thought someone would have noticed that. She said I fell for you on that incident 😝😝. And she is not that 8 letter word. I had a personal fight many times but not at school, one at my area and many others in a cricket ground. In school I never do that as I said earlier, I will not let my parents down for anything.

I used to make a pillow out of books or sometimes the bag itself in the free period to sleep.

They would have a rule that no one should speak in Tamil. They should speak only in English. But actually, even the teachers don’t follow it in school. To follow that, we students used to play a game like Bo-Byto. If someone speaks in Tamil they will be given a punch in the back

There was a day called Open day. Seriously what is the meaning of it I never got to know. They would give progress cards and will tell our parents whatever they can to make them send us to tuition to their home. And to stop giving us food, to throw us on the road, to deport us back to Somalia bla bla bla 😂😂. Too much of a ruckus they will do. We would have a big lecture after reaching home on the Open day. Also there was a day to collect the report card if it was not collected on open day.

My School completed at 3.45. when it becomes 3.00 and the last period starts. I would be like okay so only 45 minutes to go. Then after like 3 hours if I see my watch again, it will be 3.05 🙄.

The real heartbreak is something when your class section is changed and you have to make new friends in the new class. That makes us very sad. Thankfully it happened for me only during 4th standard and never after that.

Students coming by bicycle and bus had one more separate feeling. My school is very close to my home. So I don’t use both. But there was a time when my mom was not at town. And I had to come from my grandma’s house, which is 5 stops from my school. That was the time when I learned how to footboard in a bus. The buses will be so crowded that we have no other choice but to get into the bus. For Buses, we actually get a student pass with which we can get into all the buses for free. But those conductors will be like we are stepping into their home without asking. That much rude they are with students. It was tough travelling from school to home, by bus if you are from a long distance. For small kids, they had a School Van. But for high school it is only by bus. Students coming by bicycle should also get a pass for parking it in School. Some rich guys would come in bicycle even if they are staying in the same street 😒. They will do too much scene with it.

Exam pad was a feeling, writing exam without exam pad on the bench was an emotion. Some of us would bring only one pen. That too a three rupees pen. Some girls would bring Blue refill pen, blue gel pen, stick pen, ink pen, black pen, 4 pencil, a big box, 4 erasers, 2 sharpeners, scales of all lengths, sketch pens, markers, colour pencils, crayons etc. But if someone asks for extra pen they would say. I don’t have one. How cool !! 🙄😏. Many boys come without a pen only. Getting pen from a girl. Excuse me, do you have a pen ? was the starting point of many love stories 😂😂.

Finishing the exams and going home half a day and watching cartoons or playing cricket was an awesome feeling. During board exams, after finishing the exams I would come and explain my mom how I wrote and all. Seeing people crying after writing exams was a bad feeling. Dai it’s okay da. Let’s wait for the results. Some stupid will correct our paper and he will never even read things. He would just see the size we wrote and will give marks. You don’t worry I know a guy who wrote nothing and got 90 marks. We would say such things to make them feel better and make them smile. But now after this long time, we can realize that 10 th, +2 boards exams were nothing. Just another exam in our life. But when we were attending such exams we were like it was the deciding point of our life. For the current generation students, i would say that exams never decide your future. It is you who would. Even if you get great marks in exams and become a doctor also you may not feel happy if it is not your kind of work. What path of career you feel you love, you chose that. Always follow your passion and interests, it will lead you to a good path. Never choose any path under compulsion. If you got low marks in exams also don’t worry, just think that was not your destiny and move on. I also felt very bad, when I could not cross the cut off for becoming a doctor. But now I feel happy for becoming an engineer and also I am working on passion – Writing. Publishing my novel one day is my life time aim. Likewise you will have your path set up. Wait for it. Sometimes destiny will tell you what will make you happy. Enjoy the school life that is what is important. When you grow up you will feel you missed a lot of things by being busy and studying for exams. Don’t do that too much. Study but also enjoy in the meantime. Give equal time for everything. Mugging a book will never give you memories. Roaming around after school, playing PS2, cricket, special class, tuition etc can. Having Crazy friends at school is enough for making it a golden memory. Like in the movie – “96”, one day I would like to meet all my school friends in person and have one great time. Hoping for that soon. No matter how much you hated your school you had always missed being there. We usually called it a jail, but we missed that jail.

There are many times, during my school when they left half a day. Because of an announcement that there is a Bomb in the school. I don’t know who does such prank calls 😂😂. Thankfully it was never true and we got half a day to enjoy at someone’s expense. There was a day when I was writing exam and suddenly a register came to the exam hall. Register is a note in which they write important common information and send it to all classes. My invigilator after reading it said to us that everyone stop writing the exam and hand over the paper to me and take your bag and move to the gate. Your parents will be waiting there to pick you all up. We did the same and my mom was waiting at the gate for me and my brothers. After picking us all. We went home. While walking home I had a thought running, “but why ?”. After reaching home, I found that there was a Tsunami announcement. And my home is somewhat near to the beaches. We were in so much fear that day. But thankfully nothing happened. It was in 2006 or 2007 not sure 3 years after the great Tsunami of 2004. There was a time when they canceled our late night 6 – 8 Special class saying there was a ghost in school 😂. There was a gate to the terrace in the building where my class is located. Many people in my school used to say that terrace was haunted. Someone died there long ago and they used to hear sounds from there at night 😂😂. And there were bats in my school some of which are there in that place. So we never dare to go there.

High School Life Quotes Memories Good Memories Quotes | Quotes Of The Day – Quotes About Inspiration

Big gang of friends, Colorful but Boring Uniforms, Silly fights, friendly and crazy teachers, many sections, many classrooms, group photos , combined studies, group discussion on nothing and anything, remarkable marks, justified mistakes, too many crushes, our first love, Lovable excursion journeys, a million memories. Actually Our Life was a heaven those days. Missing it a lot 😢. These are only some memories of our School life. There are a lot of other memories too which if I include it would take a book to complete. You just think of it and relish those memories.

Remember sometimes you will never know the value of the moments until becomes a memory. Relish everything at the moment so that you will not look back in the future and would think you missed doing that. I have some things in life which I realized maybe I would have did these things when I was a kid. I have felt it and that is why I am saying for kids of the current generation. Don’t miss anything, Enjoy the core. What did we bring with us. What will we take with us. Only memories nothing else. Create memories every time everywhere with everyone.

Who am I ? – An English Poem Riddle

I mend hearts
But I am not a Doctor
Who am I ?

I develop an output using my language and statements
But I am not a Software Developer
Who am I ?

I paint the darkened hearts with colors
But I am not an Artist
Who am I ?

I research through the old articles and showcase it to the modern age
But I am not an Archaeologist
Who am I ?

I am actually good at English
But I am not an English professor
Who am I ?

I teach you a lot of new things
But I am not a Teacher
Who am I ?

I work with numbers and words
But I am not an Accountant
Who am I ?

I make doors and windows to the dream world
But I am not a Carpenter
Who am I ?

I take you on a tour to the places you have never visited
But I am not a tour guide
Who am I ?

I can touch your hearts with love
But I am not your Lover
Who am I ?

I can make you cry
But I am not your Ex
Who am I ?

I can make you feel Nostalgic
But I am not your Old Friend
Who am I ?

I sow seeds called Motivation in you which will reap later for sure
But I am not a Farmer
Who am I ?

I help to clean away the unwanted, unhealthy, useless thoughts from you
But I am not a scavenger
Who am I ?

I drive your thoughts towards a correct path
But I am not a Driver
Who am I ?

I can make you feel me
Even without being in person with you
Obviously I am not a Ghost
Who am I ?

Still can’t find me ?
I am very simple to find.
I am a six letter word
My first letter is similar to the first letter of something a Carpenter makes
My Second letter is the 18 th Alphabet of the English language
My Third letter indicates you
My Fourth letter is 3/4 th of the third letter
My Fifth letter is the first letter of the People zoo
My Sixth letter is one the above 5 letters

Let me know if you find me !!

Loneliness !! – The biggest disorder of a Human being

What is loneliness ?
Have you ever felt lonely ?
Have you felt lonely even if people are around you ?
How to tackle loneliness ?
Can loneliness be enjoyable ?
Is being lonely good or bad for a person ?
What is the difference between being alone and feeling lonely ?

Loneliness is often defined in terms of one’s disconnectedness to others, or more specifically as “the unpleasant experience that occurs when a person’s network of social relations is deficient in some important way”

In simple words, the feeling which makes you think that you are an Odd one out or there is no one available for you with whom you can share your views/feelings is called Loneliness. It is just the physical absence of meaningful people around a person.

Loneliness is a common disorder. In Fact it is a universal disorder. It is common across the adult lifespan. According to a survey by Loneliness and health Poll, 1 in 3 Adults are feeling lonely.

Loneliness is a feeling which can bring you down morally, physically and even mentally. It will make you feel support less. People with loneliness have low self confidence and they always feel insecure.

Loneliness can occur due to your way of upbringing, the total number of relationships you have in your life, if you are separated from your family for a long time, lack of friendship in your childhood and adolescence, staying away from home town for work, after a break up, after losing a closed one like Wife/Husband/anyone who was so close to you etc.

A person who is lonely does everything by himself alone. He eats alone, goes for a walk alone, watches a movie alone, goes to office alone, doesn’t go out anywhere on free time, doesn’t mingle with anyone anywhere etc. He has a feeling that even if he mingles with people he will feel like he is left alone and they will tease him and hurt him for something.

It is not like you will feel lonely if you have no one to talk to or something. You may feel lonely even if you have friends and everyone for you. Like you may be in a room of 10 people and still feel lonely. The feeling of missing someone more than everyone can give you that feeling. It makes you to interact less with everyone else in your life. You will be laughing or having a great time with your friends and suddenly a word or a sentence or type of care can make you think of that person and you will have that crushing feeling and you will oscillate across extreme emotions. Sometimes you may wear a mask of smile on the outside, but deep down it’s just the opposite. Whatever it is always show your true emotions to everyone. Never act or fake in front of anyone. Only if you show your true feelings, others can understand something is wrong with you and can support or help you in some way they can. Remember always that we are social beings.

Loneliness can become a trait. It is addictive and dangerous. Sometimes you may feel comfortable being alone. You would have the feeling that you don’t want anyone for anything in your life. You may think you are enough for yourself. This is a point of risk. If everyone starts having this same feeling, then everything will go wrong. This can cause complete chaos. Human beings are social animals. They should interact with each other and live together for a happy living and long survival.

Recent surveys indicate the improvement in technologies like introduction of Mobile phones, internet, etc has induced loneliness in people. People nowadays are always in need of privacy isolating themselves from others. Social media has started degrading this disorder to a drastic level. People connect in chats and speak like whatever they want. They speak like they are wearing a mask. A mask is not actually something which hides who you are. It is actually which reveals who you really are. In real time face to face, people struggle a lot to communicate and end up lonely. They are forgetting how to communicate in person. This can cause a serious issue in the future. Crimes have increased a lot, majorly after the introduction of the internet. And also they are into limelight after the introduction of internet. Internet has both pros and cons obviously.

Loneliness can never be enjoyable. Even if you feel it is enjoyable. Believe me, it will not exist for a long time. If you end up in a tragedy or an accidental situation, you will feel very bad. You will realize you have no one for any help or support. You will realize how lonely you are when it’s the end of the awesome day or the worst day, and you have a lot of things to talk about, but you have no one to talk to.

Being alone and feeling lonely are both different. Being alone is also termed as Solitude. Being alone is a choice you made to stay away from others for your personal benefit. Feeling alone is you don’t have anyone to connect emotionally even though you want to. Both are completely different poles. One can give you positive vibes and the other completely negative vibes. One will give you a good sleep. You will sleep early, wake up early and complete all the plans and goals in time. The other will not let you sleep, it makes you think unwanted things, your brain will play with you actually during the time you are about to sleep. One will make you so Strong and the other so weak. One will give you a lot of time for you to do whatever you want and the other will make you waste your time available thinking of bad unhealthy and unwanted things. Being alone is good for a person because he gets a lot of time to do whatever he wants. He can focus towards his career, future dreams etc in those time utilizing it to the fullest. But feeling lonely is so harmful. If you are a friend of a person, please never let him/her feel lonely. Loneliness can give a lot of complex implications.

Solitude gives you freedom but loneliness makes you a prisoner.

Solitude has produced a lot of poets and artists whereas loneliness have killed many such.

Loneliness causes depression. Loneliness can lead to bipolar or multipolar disorder. Sometimes loneliness can affect you mentally. You may have a feeling like some unwanted imaginary people are always around you and they are saying you to do something harmful. Loneliness can lead to both mental and physical disorders. Person who is lonely doesn’t follow a balanced or proper diet. He eats only at times or whenever he feels he is too hungry only. He eats only once or twice a day. Since he has no companion to eat with, he simply ignores it. Not having a proper diet can lead to Heart attack, High blood pressure, Obesity, Diabetes etc. Loneliness can increase the concentration of cortisol levels in the body. Prolonged, high cortisol levels can cause anxiety, depression, digestive problems, heart disease, sleep problems, and weight gain.

I have read somewhere in a survey that, Some types of criminals are formed because of the feeling of Loneliness too. Extreme Loneliness can sometimes make you to commit suicide or become a criminal/ harmful person for the society. Most people live their life actually for the benefit of others more than for themselves like for their family, friends etc. If you are feeling you don’t want anyone, obviously it will lead to harmful ways.

Loneliness cannot be overcome by giving a companion to a person voluntarily. Many people aren’t that type. It can be overcome only by a change in their own thoughts, by themselves changing their personality, by themselves realizing they are never alone and they have to make connections with the social world and there is a lot to explore. Boosting the social connections can ease loneliness, but the activity has to fit with the person’s personality.

Loneliness can be overcome by proper therapy from a good psychiatrist. During the therapy, special care is made on understanding the cause of the loneliness, reversing the negative thoughts, feelings, and attitudes which are the causes and effects of loneliness, and exploring ways to help the patient feel connected. Providing nostalgic feelings to a person, explaining him his past life how happy he was or how connected he was or explaining one or other relationships in his life can help him feel better. Sometimes a group therapy can be so useful. In fact group therapy is more effective. It may give a better understanding for each other. It will give an understanding of where they are lacking and how they can get connected. Sometimes having a pet also can solve your loneliness.

But therapies are all for extreme conditions. Loneliness can be overcome by yourself. It is your thinking which makes you feel lonely. If you fight with yourself and change yourself and make you available for social connections, everything can be sorted out very easily. Loneliness can be overcome by improving your social skills, enhancing your social support, increasing your opportunities for social interaction, addressing your abnormal social understanding (removing faulty thoughts and patterns of such thoughts). If you are feeling lonely just plan out a random trip with random people and I promise you after the end of it, you will feel refreshed, have made a lot of new social connections and will have a much better feeling. If it is trekking or hiking, I am damn sure of it. I have practically felt this. I certify this method hereby.

So love to be alone, spend some time alone but never feel lonely. Don’t ever have a fear or feel shy to communicate. People are people just like you. Always communicate to people which seems important for you to communicate. Share love and happiness to everyone you come across. Find Happiness in connecting with People.

Be like Nokia. Connecting People. Hahahah !!

I Still Love You !! – A Miss You Poem

I need you like heart needs a beat.
I think about you 72 times a minute.
They say that if someone is lying, you can find it in their eyes.
Look into my eyes, I am not lying.
I Still Love You.
I will Love you till the end.
Even if I don’t live, my feelings for you will live forever.

I am not feeling so well nowadays.
Maybe it’s because of the Deficiency of Vitamin “U”.

I miss your care these days.
I miss your voice these days.
I miss seeing your face these days.
I am missing myself these days.

Without seeing you.
Without speaking to you.
Without being with you.
My heart is tingling these days.

If someone calls me, I am hearing your voice.
If I see someone, I am seeing your face.
I can see you even in my dreams.
I go to sleep early nowadays.
So that I can live with you at least in my dreams. Happily ever after.

I want to say I miss you.
But saying that wouldn’t change anything.
So I will just keep on pretending that I don’t.
I can feel some part of you missing from me.

If I hear a song you are coming into my mind.
If I read a quote you are coming into my mind.
If I see a Love scene, you are coming into my mind.
If I see people walking together, you are coming to mind.
If I see people laughing and shouting in excitement when they are with each other, you are coming to mind.
I have hundreds and thousands of things to think about, But all I do is think about you.
Don’t you have any other job, than staying in my mind.
You will die of hiccups, if this continues.
And that will hurt me more.

I think you forgot to return my heart before leaving.
I am roaming around as a heartless person these days.
I laugh very less.
I speak very less.
I mingle with people very less.
I am living my life like an Orphan these days.

You were heartless when I met you.
I gave my heart to you.
See the fate, I became heartless now.
I replaced my heart with a stone and etched your name on it.
To feel you are not far enough.
Remember something etched on a stone stays forever.
May be if I throw that stone on you, you may realize the pain and how much it hurts to miss you.
But all I have is only that stone, if I throw that on you, it will only hurt me more.

Sometimes I just have to stop
Close my eyes and Hug you.
Even if it’s only in my mind to make me feel better.
Maybe I should have hugged you and never let you go, when I met you for the last time.

In those days, Every time my phone buzzed, I would hope it’s you missing me.
Now My phone doesn’t buzz any more.
Sometimes I read our old conversations
And smile and cry like an idiot.
To compensate the phone not buzzing phenomenon.

I realized to heal a wound you should never touch it.
So I am isolating myself from everything nowadays.
But the truth is, we are under the same sky, looking at the same moon and stars.
Nowadays if I am awake, I have a late night conversations with the moon.
She tells me about how she misses the Sun.
I tell her about how I miss you.

I surely hope one day you will realize, you made a mistake by letting me go.
But If I see a comet even now, the only wish I will make is, for you to be happy with whichever partner you choose, whatever career you choose and wherever you choose to travel.

I realized a fact that people who make others happy, who give everything without being selfish will always end up alone in life.

If we swap the positions we are in now, I am damn sure you will hate me to the core. But I don’t.
No issues, I will live with your memories.
You loved me.
And that is enough for my life.
Love you too.
Love you more than the moon.
Miss you beyond the Stars.
My Forever Love.

Happiness Quotient !! – The Pursuit of Happiness

 • What is Happiness ?
 • How do you measure Happiness ?
 • What is the main source of happiness ?
 • How to improve your Happiness ?
 • How to Stop your Happiness from depleting.

Happiness is a state where your mind is fresh, spirited, highly motivated and devoid of any unwanted external Influences.

What is a Quotient ? Quotient is nothing but a degree or amount of a specified quality or characteristics. It is a measure.

There are many Quotients of Happiness (i.e.) there are many factors which induces happiness in us in varied amounts. Which Quotient gives them more happiness is each one’s perspective.

Let’s see some Quotients of Happiness below:

Happiness is something which is not a result of what is happening around you. It is something which is much more dependent on your inner self. It is only you who can make you happy. No one else can. Even if others take steps to make you happy, if you do not make an effort towards it you will never become happy. It is all based on the emotions you feel within yourself. You should control / prevent yourself from feeling low, demotivated, heartbroken etc. If you can control your emotions, you can be a lot more happy. This is the Emotional quotient of Happiness.

Being Healthy can also lead to Happiness. Mostly you become unhappy only when you become sick. Being Fit can provide a lot of positive energy and thus it will boost your happiness. You will feel good about yourself. This is the Physical Quotient of Happiness.

True Happiness can be achieved only if the small amount of happiness which each one gets is being shared with others. When one person supports another person for something, it induces belief that someone is there for him and promotes happiness into the person. When people are around you and they are comforting you in one or other things, you will feel a lot of happiness. If someone makes you happy, make them happier. This is one of the majorly influencing quotients of happiness – The Social Quotient of Happiness.

If we complete our job in time. If we get appreciation from our client. If our business is getting a continuous growth. If we enjoy the job we do. We get a lot of happiness. This happiness can give you self confidence and boost you morally. This is the Occupational Quotient of Happiness.

If you solve a puzzle, If you answer a tricky riddle, if you find a solution to an unsolvable question, if you solve a Rubik’s cube, if you write something which connects to people, if you draw something which comes out a masterpiece. The happiness we attain from this type is called Intellectual quotient of Happiness. It makes us proud of ourselves.

If you travel to a place full of greenery, with a lot of trees, full of fresh air, a good view. It boosts a natural kind of happiness into you. This happiness gives you an infinite emotion, it may cause goosebumps to you sometimes. If the place you are living in (your home) is sophisticated with all the facilities, it gives a kind of happiness to you. If your physical surroundings where you are living in is inducing a good positive vibe. This is Environmental/Surrounding Quotient of Happiness

Understanding yourself and attaining inner peace can boost a kind of happiness. Feeling at peace makes your mind fresh and gives a positive energy into you. This can be achieved by realizing who you really are and how good you are being yourself. This is Spiritual Quotient of Happiness. This can be attained through Meditation, Yoga, Spending quality time for yourself etc.

Which Quotient gives more Happiness is purely based on the individual. For some people, being social and spiritual may induce more happiness. For some of them physical happiness might be the most potent one, so they hit the gym daily and work out a lot to keep themselves in a Fit Condition. For some people travelling to natural places will be the most joyful thing, for them the green environment, the cool breeze of a Hilltop etc may be the most fantasizing thing. Occupational happiness and intellectual happiness are sometimes co-existing. Emotional happiness is the one which is there is everyone of us. So which one gives more Quotient of Happiness is purely dependent on each one’s situation, Habits, surroundings etc.

Most People believe Happiness is an objective or a goal which needs to be achieved. They believe that if they work hard and reach that goal, they will be happy. This is a delusion. Happiness is nothing but the satisfaction we get while doing things we like while reaching towards that goal. The little things you do to make yourself better is happiness. Happiness is not the result of the hard work we gave. It is the feeling of satisfaction from the hard work we did, whatever the result/ outcome may be. Appreciate yourself for every little progress you are making and every little step you are achieving.

The best trick to becoming happy is eliminating the views and thoughts of others and also realizing who you are, how worthy you are, how capable you are and most importantly believing that.

If you are in a situation, just think whatever situation you are in is Okay. You can come out of it. Never think if it had been like this or if it had been like that, I would be in a better chance of coming out successfully. Just think of how to take care of that particular situation.

Happiness is mostly affected when people started comparing them with others. Stop comparing yourself with others. Whatever situation you are in, just think on how to come out of that. Just think about how to make yourself better so that you would not end up in the same situation. Don’t compare yourself with others like in what situation they are and in what situation you are. Comparing has the most potential to decreasing Happiness. The only person you can compare yourself with is your yesterday self.

Happiness comes when we forget all the issues we have, stop complaining about them to someone else, starting to work towards solving them or thanking ourselves that we did not end up in a much bigger issue than what we have in hand now.

Never gossip about someone or speak Ill of yourself to someone. Never take anything personally. Never take others words to your mind. Communicate with everyone without being shy so that you can stop misunderstandings. Always give your best in anything you do. These things will induce Happiness always

Never take loneliness as being alone or a bad thing, think of it as a freedom to do something useful for yourself. Utilize the alone time to achieve things which you dreamed of. Finding Happiness in loneliness is the best and most difficult thing. If you find Happiness in loneliness, people will start coming in line to be with you.

Believe that if something bad happens to you, it is only a bad day in your part of life not that your life itself is bad.

If 1 good thing and 100 bad things happened to you in a day. Think about that 1 good thing repeatedly and speak about it 1000 times to everyone instead of the bad things. That will keep your happiness at a stable level (neither decreasing nor increasing). Do whatever it takes to keep you Happy. Never lose your Hope for anything.

Never assume how your life story should be, just try to find happiness in the life story you are living.

Happiness always resides in your thoughts. What you think, you feel.

There things which induce Happiness into me:

Getting a phone Call from my Mom when I am feeling alone or low.

Calling a friend and speaking to him for more than two hours.

Listening to a favourite playlist. Singing a song in perfect sync with the song being played. Dancing in a friend’s wedding.

Watching my close to heart movies and showing it to a friend to make it close to heart movie for him also.

Getting a window seat in a bus, getting a lower berth in a train

Having a hot cup of milk or tea or Coffee in a cold morning/night.

While reading a great Science Fiction book or an awesome love story or differently narrated novel etc.

Writing something which makes me emotional like Laugh, cry, Happy etc.

Getting emotional outpouring from readers saying that they were realizing their own life events and Emotional memories while reading my writings.

Eating desserts at midnight induces joy and happiness and makes me sleep peacefully. For me personally Angori Rasamalai is the favourite dessert. 

A Special Surprise from friends and special ones on the birthday. Bike Ride with best friend with no destination. Speaking to my gang of friends teasing each other. Walking along with the special one for long distance. Spending great time with Family laughing for a long time. Making a new gang of friends and getting to know each other and connecting perfectly.

Man stands between boulders on summit, arms out

Looking at stars and finally realizing just how small we are.

Taking a fake sick leave and enjoying the day.

Buying a gift for someone I love. Also getting something as a gift which I was longing to buy.

Going on a trip with random people and getting so so close to them at the end of the trip. Getting to know new places and experiencing new things through travel.

Taking a peaceful nap.

Playing Football in the rain.

Watching a child play with toys or a sleeping child.

Showing a random act of kindness to someone and helping the needy. 

Hugging someone i love and saying them I am here for you when they are feeling low or in trouble.

Making my parents proud in front of others. Achieving my parent’s dreams etc.

What do Happy People follow:

 1. They live with Simplicity
 2. They tell the truth no matter what
 3. They never make excuses
 4. They listen to everything that someone says
 5. They don’t hold grudges on anyone
 6. They speak well of others
 7. They choose friends wisely
 8. They have great control of themselves
 9. They dream big
 10. They see problems as challenges
 11. They nurture social relationships
 12. They avoid comparing them with anyone
 13. They treat everyone with kindness
 14. They accept anything with full heart if that thing cannot be changed
 15. They don’t seek approval of others
 16. They Express gratitude towards others
 17. They exercise, meditate and eat well
 18. They have a great work and sleep timing.
 19. They long for intelligence ( getting to know things)
 20. They “Live in the moment” etc.

A Person’s beauty can be measured by their Happiness Quotient.

If you are Happy, it makes people curious and also it drives them crazy.

Be Happy. Make Other Happy. Spread Love. Work Hard. Fail. Get Up. Fail it again. Get Up. Do a little better. Get Up. Repeat the good work. Enjoy your life. It’s a one time journey. Show kindness. Help Others. Never stop being a good person because others are bad.

Never Give Up !!

Have you ever been in a situation –
Where you were about to break !!
But you chose to be strong !!
Where you were about to lose your Self Confidence !!
But you chose to believe !!
Where you were about to Cry in pain
But you chose to Smile !!
Where you completely fucked up
But you chose to learn from it !!
Where you were in a complete meltdown
But you chose to Hold on !!
Where you thought of giving up
But a small thing gave you Hope and made you to Continue On the path !!

We all fail, fall down, get hurt that is how we learn. Please never give up because you made a mistake. Learn from it and never repeat it next time.

Sometimes you may feel like you are not succeeding at all. All you are facing is just humiliation and Failures. You may get a feel like despite all the hard work you are giving, you are not getting any appreciations or benefits out of it. You may think the lady luck is not on your side. Sometimes you just can’t “get over it”. Some pain will not go away from you. You just can’t forget something. Just believe that not everything is a speed bump or road block. Sometimes it’s a swamp of pain that you just have to wade through or it’s an avalanche of sucktitude and you have to tunnel your way out. Luck is not something which comes by its own. Only if you make some effort towards it, it will just boost your chances of success. It’s okay if you have to hang out in the difficulty for a while. Rest. Breathe. Be Calm. Work Hard and Just don’t give up. Actually Failure is just an Option. If you are not failing it means that you are not thinking out of the box and you are not innovating.

Failure can be an option, but Quitting/Giving up should never be One !!

When we talk about overcoming failure in pursuit of success, the first name that comes to our mind is Thomas Alva Edison. He was the one who invented the commercially usable Light Bulb. There were light bulbs existing before that also. But they were not feasible for commercial usage. These early bulbs had extremely short lifespans, were too expensive to produce or used too much energy. So he tried a lot of materials. He failed nearly 10000 times trying different materials as a substitute for the filament for the bulb. After so many tries, Edison and team found that Carbonized Bamboo is the best material which could be affordable, sustainable and inexpensive. After failing nearly 10000 times. He said in a quote, ” I have not failed 10000 times, Actually I have successfully found 10000 ways that will not work!”. What’s good about Edison is that he never thought failure as a speed bump or hindrance, he never had Quitting/ Giving up as an option even. He just believed and made use of each failure as a great Opportunity to focus on what went wrong and progressed towards his dream with each step. All he had achieved is all because of his Focus, Constant Hard Work, Never Give Up attitude. Everyone should learn from this and focus on making their dream a reality. Smarter and Successful people are those who spent more time with the problems. If you spend a lot of time with it eventually you would break through the solution at one point of time.

One more person who comes to my mind for never giving up is J.K Rowling – A divorcee, lived on government aid and could barely afford to feed her baby in 1994. Just three years later her first book “Harry Potter and the Philosopher’s stone” was published. When she was shopping it out, she was so poor she couldn’t afford a computer or even the cost of photocopying the 90,000-word novel, so she manually typed out each version to send to publishers. It was rejected dozens of times until finally Bloomsbury, a small London publisher, gave it a second chance after the CEO’s eight-year-old daughter fell in love with it. She believed someone will recognize the work, so she waited with patience and perseverance. Believe in the work you did and continue working on it. You will get recognized one day. Wait for your time to come. Until then Never Give Up.

Repeat this mantra always to you: I don’t know how my life story will end, but nowhere in any of the chapters will there be a moment like I Gave Up and I regretted it. You should never realize like success was that close, and you would have achieved it if you have persevered.

Having Never Give Up attitude can spread positive vibes, promote optimistic beliefs, helps to realize your strengths and weaknesses, gives you happy memories in the end, and also makes you a role model for others.

But I can’t say you should never give up, you can. If you think that you don’t like that path of the choice. You are not finding any happiness towards it. You are not seeing a future towards it. If you are thinking that is not your stream. But don’t give up if you like it and it’s hard to achieve and you failed. Work based on your intuition. If it says it is your path. Just Follow it and develop yourself towards that. Fail. Fail Hard. Fail Better. Your dreams don’t have an expiration date. One Day you will succeed. But Never Give Up. Miracles can happen anytime.

I have been through many such Never Give Up situations in my life too !!

I was a good student in terms of Academics from Childhood most importantly because of my Family Situation. I am not from a very rich family. My Father worked day and night to send me to a good school. He could have made me get education in a government school. But He chose that his son must study only in a best quality school. He sweat his blood out each and every day to get me a seat and pay the fees for my studies. Even though fees grew gradually from 1000 to 35000 till I completed my High School, he never had a thought of removing me from that private matriculation school. I studied well because not to get a high mark and show off in front of everyone, but to satisfy my father so that the hard work he is giving is not going in vain. Every day before the exam, I used to think of him and his hard work for making me study in a good school and that will boost my focus and concentration. I made sure even though I did not get them a great applause, I don’t bring their head down in front of others because of me. But my aim in life is getting them great applause actually. One day I will achieve it. My Parents and their hard work are the most important reason for me never giving up.

During 10th Standard, I used to top the class from the smallest Cycle test to the big Half yearly examination. I had a teacher who was like a friend to me. She was my English Teacher. She always used to say to me that I would top the rank list in the SSLC Public Exam. She asked me to promise that I will be the one scoring the highest marks in English of that 10th standard batch. I promised her that and worked very hard for achieving it. I read through in and out the book. I referred a lot of question banks. I read day and night for English exam. She bought me a Hero Pen as a gift for me for boosting me up for my exams. Exams got completed. Results came. I got good marks in all subjects except English . Actually I wrote English Exam very well than other subjects. But I don’t know why I got low marks. That Broke me that day. All other subjects I got above 95/100 but in English I got 84/100. I was very disappointed. I cried for the first time that day not for the marks but for failing my favourite teacher’s Hope. I thought I can’t even see her face with confidence after that. I asked my parents if I can change the school for high school studies. But there was no option, I had to continue with the same School as I said about my father’s hard work above. But I had that fire inside me to prove my capacity next time.

In +2, I chose Biology Group. The toughest group of High School. My Mom’s desire was to make me a Doctor. She believed that I was capable. Her belief always boosted me and I topped the class during +1 and +2 also. I studied like anything to achieve her aim. I got the same teacher as my English teacher in +2 also. It was awkward seeing her face in the beginning of the phase of +1 but gradually I got that fire inside me to prove her in +2 exams. I promised her myself that I would top the English exams in +2. And there is no change in that. I said her mark my words somewhere. She bought me Hero Pen this time also as a gift. Exams completed. Results Came. And I topped the English Exams in my school. I got 196/200. But ! But ! While Succeeding in one goal, I failed on the other goal. I broke my Mom’s Dreams by an inch. I Failed to Achieve the Cutoff for joining Government Medical University by a very small gap. Since we are not rich, we could not afford to join in Self financing or private medical college which will cost crores of rupees. I felt very bad that day. Broke again. Cried again. At Least that was my English teacher who I will see only in the school. But this was a dream for my Mom. And this time too I wrote well but I failed to achieve the cut off. I don’t know why. I was like I fell into a deep Hollow Hole. But it was my Mom herself who comforted me and helped me move on.

After failing to become a doctor, I chose Mechanical Engineering. Not because I had a lot of interest in it but because of the advice that came from friends, family and neighbours. I liked Computer Science Engineering. But People said that since you chose Biology, Computer Science will be very difficult for you. Choose Mechanical Engineering. After First Year, I realized I had made a mistake. But I chose to accept the mistake and master it. I topped My Engineering exams in all semesters. Campus Placements came and A Service based IT MNC came for recruitment. I want to get placed in a Core Company. But I attended that Service based IT MNC for fun and I got placed in that. And my college banned me from attending any other interviews since I got placed and they said that I may take the opportunities of others if I attend other companies. They said I got into a White collar job, why am i asking them for an interview to get into a blue collar job. I got Broke again. Core dream got diminished. I made up my mind towards the IT sector.

I entered the software company for an internship during college times itself. I learned a lot during the internship. But it was very difficult for me to adapt because I am from a non IT branch. But I held on. Internship got over and I got placed in Chennai. On the third day of the initial training they asked me to get transferred to Hyderabad at once. My Manager asked me to move to Hyderabad that night itself. The statement which he said broke me literally. He said just take a shirt and leave for Hyderabad and join the project in the morning else you will be trouble and maybe terminated. Me who was new to all this and from a middle class family had absolutely no idea what to do. But I had a hope in terms of my friend. Who gave me the hope that day and encouraged me to leave for Hyderabad and join the project next day. I traveled in Aeroplane for the first time that day. I should thank him a lot for that. If he was not there that day. I would have quit my job that day. But I moved on to Hyderabad and now I have completed 2 years successfully in this company. Now I am living in Bangalore working in my second project with a respectable salary giving my 100% towards my work daily and being one of the critical resources of the company getting appreciations for the work. Making my parents proud. But there is a lot in my life to achieve. My dreams Pinnacle is a lot higher.I am working day and night towards it. Even though I have failed a lot of times to achieve things, I would feel I have something bigger than that to achieve in my life and move on.

Even My Love life was not successful, I have failed a lot of times. But by each step, I am learning what is wrong with me, what mistakes I did and I am rectifying it. I am spreading happiness and aura of love to everyone each and everyday. I strongly believe that I will find my soulmate very very soon. I realized we should not give up on people too. Even though they gave up on us, we should do whatever we can to help everyone we love. Relationships are very important in life, that too friendship is the most important one among those. Never ever lose a good friend. Don’t give up on them that soon. Fight Hard to keep them in your life.

There came a lot of hindrances to my writing. I write a lot almost each and everything happening in my life. But since these are my initial stages. I am not having that much of readers. My best friends read like my first 2 or 3 writings may be. Then they stopped reading that too. When friends don’t read should I even say about others. But I never stopped. I created this blog and I am writing and posting for my self happiness and also In a slight hope that if I succeed one day, this will be referred and my small writings which I am writing today will connect to many people one day. As a writer my only dream is to connect to the emotions of people. I want to make them laugh, cry, happy, motivated and make them feel what I felt while writing. I want to hear the outpouring of Emotions. That is what my dream is. There is also a selfish motto for me chosing writing as my passion. Although I cannot become a doctor who mends the Humans when their body get hurt. I will become a doctor who mends the Humans, when their hearts get hurt – Through my motivating words. By this way I will achieve my Mom’s dream of me becoming a doctor. I had a thought of giving up a lot of times, but I chose to hold on. If you start doing things for your own happiness, you will never give up. My Dream is to publish my Lifetime’s Dream Novel One day. I am working hard towards it. I promise today, that I will achieve it and in the course of this, I will NEVER GIVE UP !!!!!

Let me tell you an inspirational story of an old mule.

There was an old mule. One day accidentally, he fell into the farmer’s well. The farmer has evaluated the situation and thought to himself, that neither the well nor the old mule was worth the efforts to save them. Thus he decided to haul dirt to bury the old mule in the well.

So the farmer called his neighbours and together they started to shovel dirt into the well. The old mule was terrified and hysterical in the beginning. But soon one hopeful idea came to his mind – every time a shovel of dirt landed on his back, he would shake it off and step up!

He repeated these work to himself again and again: “Shake it off and step up”. This way he could struggle the panic and encourage himself. After some time, the mule had stepped over the well‘s wall.

Although terribly tired, he was the winner, he saved his own life. He decided to face his adversity positively and not to give up, and thus he won.

What seemed to bury him, actually saved him, owing to his confidence and restless efforts.

If you ever get the thought of giving up. Just think of all the efforts you made to reach the position you are in now. While starting the path, you would have never imagined reaching this point. But now you reached it. If you continue your hard work from here without giving up you would reach the Pinnacle of your dream one day. Instead of quitting after reaching this long, you can quit before starting the path only so that your time and effort would get saved and you can use it effectively in some other work. If you don’t fight for what you want, you will be forever fighting with yourself.

The Only thing you should give up is the choice of Giving Up !!

Remember this – “It is impossible to defeat a person who never gives up”

So, NEVER GIVE UP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Will You Be My ? – A Proposal of Friendship !!

I am a Shinchan

Will you be my Kazama !!

The Best Torturer !!

I am a Nobita

Will you be my Doraemon !!

The Best Support !!

I am a Timon

Will you be my Pumba !!

The Best Companion !!

I am an Ash

Will you be my Pikachu !!

The Best Trainee !!

I am a Kid

Will you be my Kat !!

The Best Enemy !!

I am a Kick Buttowski

Will you be my Gunther !!

The Best Fan !!

I am a Tom

Will you be my Jerry !!

The Best Rival !!

I am a Dora

Will you be my Bujji !!

The Best Friend !!

I am a Woody

Will you be my Buzz light-year !!

The Best Toy !!

I am a Jackie

Will you be my Julie !!

The Best Partner in Crime !!

I am an Aladdin

Will you be my Genie !!

The Best Saviour !!

I am a Mr.Bean

Will you be my Teddy !!

The Best Emotion !!

I am a Kenichi

Will You Be My Ninja Hattori !!

The Best Guide !!

I am a Phineas

Will you be my Pherb !!

The Best Sibling !!

I am an Oswald

Will you be my Penny !!

The Best Pet !!

Will you be my All in One !!

To Be Together !!

Forever !!

Life is a journey – Enjoy the Ride to the Core !!

A religious person will do what he is told !! No matter what is right !!
Whereas a spiritual person will do what is right !! No matter what he is told !!

There are a lot of young people who suffer for one main reason.
They believe that they should have their life ‘figured out’.
And I can’t fault you for having that desire.
Society has beaten into your head that you’re degenerate, or that you are worthless if you haven’t figured it out.

Life doesn’t rhyme !!

Get caught in the rain. Get Drenched.

Walk and Speak Emotionally with someone in the rain. Dance in the rain with friends.

Play football on the street with friends in a heavy rain. Eat Hot Bujji and Chai in the very Cold Rainy Evenings !!

Laugh out loud while you are alone. Please don’t infront of everyone wearing an headset totally forgetting where you are !! I have such experience and it will be very awkward. hahaha !!

Go on adventures and get lost. Have a gang of minimum 5 friends who will be there for you to go on a trip anytime whenever you are tired of work/feeling pretty low.

Paint even though you are not an artist.

Really get to know people. Make new friends.
Have a close friend of Opposite gender who will be Supportive in any case, as your chatterbox, as your go to person, as your Therapist/ Psychologist who gives free advice, who can be your mother, sister, friend all in one

Get your heart broken and put all the pieces back together.

Put your hand up in classes only to get you wrong.

Wonder about things.
Imagine.
Learn

Read a Very good emotional book and fall in love with the characters, that you will start searching that character in your real life

Remember that sunrises are free.

Let the little things that would ordinarily bore you suddenly thrill you.

Work through bad hair days.

Get drunk and tell people how you really feel at 4 am. People like me don’t even need to get drunk, after 11 PM it will all become emotional.

Try out for the team.

First of all, Love Your Family.

Have feelings for your best friend.

Believe that everything happens for a reason.

Look at the stars and finally realize just how small you are.

Travel for a year and look at the world differently when you come back.

Eat that Redvelvet Cupcake.

Never regret anything – at one time it was exactly what you wanted.

Forgive and Forget.

Don’t hold anything back.

Love the music and the memorable moments.

Because Nobody lives forever, and life is really really short !!!

Here’s the truth:

Life’s a journey !!

Journeys do not require that subject be at a particular point.
Journey require the subject to grow, to learn, to gain new experience and knowledge.
Before going to bed, remind yourself that you’re on your journey, and let go of the obsession to ‘figure your life out’.

Stay in the present !
You will succeed one day !*
You have given so much, You have worked so hard, You have fought through so many things just to make it here.
You have taken the leap and you have waited.
You have not given in to shortcuts. But sometimes the soul needs to be reminded
JUST KEEP GOING!!!
KEEP BELIEVING !!!
KEEP TRUSTING!!

The work you are putting in is not going to go in vain. You will reap your success one day.

Be Happy !! SPREAD Happiness and love ♥♥

Remember this following Story always whenever you face a hard situation in Life :

A Young Guy scolded an Old Man who was walking very slowly in the narrow stairs.
The Old man was just laughing.
A Person standing nearby asked the Old man.
He is Scolding and you are just laughing.
Why did you not scold him back ?
In this Old age how can you walk so fast ?
The Old man replied, “I am Happy that he did not Hit me”.
Okay if He had hit you ?
Would you have scolded him ?
No ! I would be Happy that he did not kill me.
Okay if he killed you ! then ?
I would be Happy Because he would have then given me freedom from this Useless Mortal World.
Then the Old man said: Whatever situation you face in Life !!
If you are Happy !!
Then Nothing can reduce the level of your Happiness !!
Find Positivity in everything you Face !!
Life is for Living happily not for worrying !!
Be Happy !!
Laugh at the Frustrating Situations and Move On !!
Understand if you are Happy !!
Then People around you will automatically be Happy !!
Spread Happy and Positive Vibes !!

Each day is born with a sunrise
and ends in a sunset.
The same way we open our eyes to see the light,
and close them to hear the dark.
You have no control over
how your story begins or ends.
But by now, you should know that
all things have an ending.
Every spark returns to darkness.
Every sound returns to silence.
And every flower returns to sleep
with the earth.
The journey of the sun
and moon is predictable.
But yours,
is your ultimate.
It is in your hands to decide how to travel your Life’s Journey.
Whether to make it Boring and Exhaustive or Awesome and Memorable.

Realize life is a journey not a destination !!
Enjoy it to the fullest !!
Make use of the time you have in doing what you love to do !!
Live the Moment !!