பால் ஏன் கொதித்தால் பொங்குகிறது?

“பாலாக இருந்தால் பொங்கும் பச்சை தண்ணீர் எப்படி பொங்கும்” என்ற வடிவேலுவின் நகைச்சுவை உரையாடலை கேட்டுள்ளீர்களா? என்றாவது இந்த கேள்வி உங்களுக்குள் எழுந்து உள்ளதா பால் ஏன் பொங்குகிறது என்று? தெரிந்து கொள்வோம் இன்று. தண்ணீர் ஒரு எளிய திரவம். அதில் வேறு எந்த வித தாது பொருட்களும் இல்லை. ஆனால் தண்ணீரைப் போல் பால் என்பது ஓர் எளிய திரவம் கிடையாது. பாலில் நீர், கொழுப்பு, புரதம், கார்போஹைட்ரேட், தாதுப் பொருள்கள் போன்ற பல உள்ளன.Continue reading “பால் ஏன் கொதித்தால் பொங்குகிறது?”

Archimedes’ Eureka Story !!

 Do you know the Eureka story ? The story of how this word became famous. Do you know the man who was behind the word becoming famous ? Have you heard about Archimedes’ before ? Many of us have heard something called Archimedes’ Principle. Actually this story is what is believed to be the baseContinue reading “Archimedes’ Eureka Story !!”

Virus – The Dangerous Parasite !!

Do you know what a virus is ? Do you remember what we learned about a virus in our science book during our school days ? Do you know how a virus starts infecting ? Do you know how it gets transmitted from one person to another ? Do you know how dangerous a virusContinue reading “Virus – The Dangerous Parasite !!”

The Interesting Story of the Mother Earth !!

We all had this curious question from our childhood. How did our Earth come into existence? What are these Solar Systems, Galaxies and Universes? How were they formed? How life started on Earth? From where did the species called Human come from? Can life exists in other parts of the outer space too? Are weContinue reading “The Interesting Story of the Mother Earth !!”

Create your website with WordPress.com
Get started