அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான்…!!

நாமெல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான் ஆம் நம்மால் பிறர் கூறுவதை கேட்க முடிகிறது நம்மால் நாம் எண்ணியதை பேசி பகிர முடிகிறது இருந்தும் நாம் பல சமயங்களில்  என் காதுகள் கேட்காமல் போனால் நல்லதாய் இருக்கும்  என் வாய் பேசாமல் போனால் நல்லதாய் இருக்கும் என்று கூறிக் கொள்கிறோம் இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை என்று நினைத்துக் கொள்ளத் தான் வேண்டும்  ஆனால் அது அப்படி இல்லை ஒலியற்ற உலகம் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணிப் பார்த்து இருக்கிறீர்களா நிசப்தத்தின்Continue reading “அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான்…!!”

Love is never wasted !!

Love is never wasted. It is only that some people just don’t know how to receive our love or they always take it for granted. But giving love is never a waste. Giver should be happy for giving love, he/she should not expect anything in return from the taker. If you give love to someone,Continue reading “Love is never wasted !!”

Doctor Darlo..!!

Hey you! My Darlo !! I know you are gonna be such an amazing Surgeon but like I had written this before, try me ! I’m so much more finer than your scalpel. I can hold your hands with more precision than your needle holder can hold a needle. Unlike those sutures, I wouldn’t slip fromContinue reading “Doctor Darlo..!!”

YOU CAN AND YOU WILL !!

Sometimes you may feel like there is no point in continuing something. You would feel like “For what joy I am spending time for this. I have no benefit in this till now”. But Never lose hope like that. For any ambition you have regarding your passion, you have to believe blindly that you willContinue reading “YOU CAN AND YOU WILL !!”

Till then…!! Advance Happy Women’s Day

This is one of the best thing I came across today. “I see people pouring wishes for women’s day. But I am not able to wish the same to these wonderful creatures on Mother Earth. Because I am not happy. We have such inspiring women on one side like Mary Kom, Sania Mirza, PV.Sindhu, SudhaContinue reading “Till then…!! Advance Happy Women’s Day”

Quotes Compilation 1 !! – Mine, My Brother’s and My Other Favourite’s !

No one feels what you feel in exactly the same way. These are your feelings and yours alone. Feel what you feel. Nothing is more yours than that. It’s not her faceIt’s something about herIt’s just being in the right place with herIt’s just the momentIt’s everything about her manI don’t know what to sayIt’sContinue reading “Quotes Compilation 1 !! – Mine, My Brother’s and My Other Favourite’s !”

Love is beautiful !!

Ever met someone and all you want to do is love them in a way that makes up for every moment they have ever felt unloved or unseen? Have you felt like you wanted to tell them, “All the pieces of yourself that you hate. I love them. All the pieces of yourself that you’reContinue reading “Love is beautiful !!”

You are your First support !!

Have you ever felt so stagnant in life ? Like you are standing in the middle of the road. And all you can do is just see people and their vehicles move to and fro. Something has caught your leg. You could not move it. It is as if you are cemented on to theContinue reading “You are your First support !!”

Happy Pongal !!

Pongal also known as “Thai Pongal” is a 4 day festival celebrated majorly across all over TamilNadu and also as Makar Sankranti in Other parts of India. “Thai” in Thai Pongal indicates the 10th month in Tamil Calendar approximately around January mid, which is the month for harvesting the crops like rice, sugarcane, turmeric etcContinue reading “Happy Pongal !!”